Paracetamol i tabletter: helautomatisk provberedning och analys genom vätskekromatografi
2015-06-08

Chromatogram paracetamol
Paracetamol är ett mycket effektivt smärtstillande och antipyretiskt läkemedel. Föreliggande applikation beskriver bestämningen i tabletter genom omvänd faskromatografi och UV-detektion. Fullt automatiserad provberedning ingår och tillhandahålls av en 815 Robotic Soliprep för vätskekromatografi.

815 Robotic Soliprep LC är en robust autosampler som tillhandahåller allt, från tablettupplösning till homogenisering och filtrering till injektion med en 250 nL intern loop på kromatografisystemet.


Integrerad förberedelse och analys som möjliggörs av det beskrivna systemet ökar provkapacitet och förbättrar samtidigt reproducerbarhet och resultatens tillförlitlighet.

För nedladdning