Sinne för detaljerna: utbildningsmaterial förklarar hur du kan skydda noggrannhet och tillförlitlighet för dina pH-mätningar
2015-07-09

pH-värdet är en av de viktigaste och därmed också en av de mest frekvent uppmätta variablerna inom analytisk kemi. För att kontrollera riktigheten av det uppmätta värdet finns det några detaljer som bör beaktas innan du gör en pH mätning.

Utbildningsmaterialet behandlar följande frågor:

  • Sensorfunktioner och kvalitetsaspekter
  • Hur man kalibrerar mätsystemet ordentligt
  • Hur man rengör och lagrar pH-elektroden ordentligt
  • Temperaturberoende pH-mätningar

Utbildningsmaterialet kan laddas ned gratis.

Downloads