Analys av vattenprover och dess beståndsdelar
2021-10-18

Kostnadsfri monografi ger en omfattande översikt över parametrar, metoder och specialanpassade applikationer

Metrohm publicerar en reviderad utgåva av sin monografi "Analysis of water samples and water constituents with Metrohm instruments". Den senaste utgåvan innehåller uppdaterade metoder, applikationer och litteratur. Detta kompendium på mer än 200 sidor kan användas både som en lärobok och en praktisk resurs som kan konsulteras av professionella från vattenindustrin, miljötester och andra sektorer.


Monografin är en sammanställning av det mångåriga arbetet och de erfarenheter från applikationsspecialister på laboratorierna på Metrohm International Headquarters. Ladda ner den kostnadsfritt här nedan.

Parametrar som täcks av monografin:
  • Fysiska parametrar (färg, grumlighet, pH-värde, konduktivitet och redoxpotential)
  • Gasformiga parametrar (löst syre, fritt och totalt klor och ozon)
  • Anjoner (klorid, cyanid, sulfat, bromid och fluorid)
  • Katjoner (kalcium och magnesium, ammoniak, aminer, metaller och tungmetaller)
  • Andra beståndsdelar (NTA, EDTA och DTPA)

Ladda ner monografin

Ladda ner pressrelease på engelska English

Monograph: Analysis of water samples and water constituents with Metrohm instruments