Vatten i bränslegas - 875 KF Gas Analyzer för helautomatisk bestämning genom coulometrisk Karl Fischer-titrering
2015-02-24

Vatten är en oönskad förorening i alla former av bränslegas då den sänker värmevärdet och främjar korrosion. Övervakningen av vattenhalten är mest kritisk, från torkningen av naturgas till någon annan punkt nedströms. En beprövad lösning på denna utmaning är 875 KF Gas Analyzer som kombinerar exakt provtagning med noggrannhet genom coulometrisk Karl Fischer-titrering i en helt integrerad, mjukvarustyrd analysator.

Det finns många tekniker tillgängliga för bestämning av små mängder av vatten. Men vatten i gas är en särskild utmaning: Rester av elimineringslösningsmedel som används i reningsprocessen kan störa konkurrerande metoder såsom daggpunktsmätning, vilket gör coulometrisk Karl Fischer-titrering till den enda hållbara referensmetoden för att bestämma den verkliga vattenhalten.

875 KF Gas Analyzer styrs av tiamo, det ledande kontroll och databasprogrammet för titrering. Analysatormodulen består av ett robust provtagningssystem med en massflödesregulator i centrum. Dessutom är systemet utrustat med en integrerad förångare för kondenserade gaser, ett inloppsfilter för att separera ut partiklar, och ett oljefilter. Titreringskärlet med indikator och generatorelektrod (med membran), och en 851 Titrando coulometer ingår också i modulen. Säkerhet tillhandahålls genom strikt åtskillnad av det gasbärande systemet och det elektroniska området.

Application Notes / Bulletins för bestämning av vattenhalten i följande matriser är tillgängliga:

Downloads