Voltametri: spårnivåbestämning av Cu, Pb och Zn i fisk för mänsklig konsumtion
2014-10-06

en forskningsartikel som nyligen publicerats av Jafari och Sobhanardakani i Current World Environment föreslår voltametri 

som en livskraftig metod för bestämning av tungmetallerna Cu, Pb och Zn på spårmängder i tre olika arter av insjöfisk.

Förorening av fisk för mänsklig konsumtion genom tungmetaller är en hälsorisk och en analytisk utmaning samtidigt. Även om det finns konkurrerande metoder som används för att bestämma tungmetaller i biologiska matriser och fisk i synnerhet använde författarna anodisk strippvoltametri på grund av den höga känsligheten hos denna metod.

Ladda ned pr En