TitrIC flex – helautomatiserat system för omfattande vattenanalys
2019-08-07

TitrIC flex for combined titration and ion chromatography analysis to measure temperature, conductivity, pH value, p and m values, calcium, magnesium, anions and cations

Det kompletta innehållet av joner som normalt finns i vatten kan nu bestämmas helt automatiskt med TitrIC flex. Ett nytt system från Metrohm för omfattande vattenanalys. För ändamålet kombinerar TitrIC flex titrering, direkt mätning och jonkromatografi. Resultat från alla tre metoderna samlas i en gemensam databas och redigeras i en delad rapport.

För maximal effektivitet utförs titrering och jonkromatografi parallellt. TitrIC flex är helt automatiserad och i systemet ingår också provroboten OMNIS.


Denna modulära provväxlare kan utvidgas steg för steg till att hantera upp till 175 prov. Provbestämningen sker helt utan övervakning. Proverna filtreras automatiskt för att skydda jonkromatografen från kontaminering med partiklar. Fysiska parametrar som grumlighet och färgindex kan också inkluderas när som helst.

TitrIC flex är självövervakande. Som användare informeras man automatiskt när elektroden behöver kalibreras eller när en bestämning av titer bör utföras för att resultaten ska bli pålitliga och reproducerbara. På samma sätt injiceras kontrollstandarder automatiskt efter ett definierat antal prover. Systemet kalibreras automatiskt om kontrollen uppvisar värden utanför specifikationen.

Följande parametrar kan övervakas automatiskt med hjälp av TitrIC flex (TitrIC flex II för anjoner och katjoner):
  • pH-värde
  • Temperatur
  • Ledningsförmåga
  • p- och m-värde
  • Hårdhet (kalcium / magnesium)
  • Katjoner (t.ex. litium, natrium, ammonium, kalcium ...)
  • Anjoner (t.ex. fluor, klorid, bromid, nitrit, nitrat, fosfat ...)
  • Jonisk balans

Lär mer om TitrIC flex

Ladda ner pressrelease på engelska