Ersätter krom – termometrisk titreringsmetod som effektiviserar övervakningen av anodiseringsbad
2019-05-28

Military jet

En av de största aktörerna inom flygindustrin har ersatt krom i deras anodiseringsprocess av flygplansdelar med en blandning av svavelsyra och vinsyra (TSA, vinsyra/svavelsyra-anodisering). Metrohm utvecklade en ny metod som gör det möjligt för kunden att bestämma båda syrorna snabbt och pålitligt med samma sensor. En mycket känslig och snabbt responderande termometer. En applikationsnot som beskriver applikationen finns att få kostnadsfritt från Metrohm.

Att ersätta krom med mindre farliga substitut, som svavelsyra och vinsyra hjälper till att minska miljöpåverkan av anodiserande metallsubstrat för korrosionsskydd. Potentiometrisk titrering har hittills varit den standardmetod som används för att övervaka nivåerna av dessa syror. Denna metod kräver dock att två titreringar utförs med olika elektroder och kräver dessutom olika lösningsmedel.


Termometrisk titrering tillåter å andra sidan övervakning av svavelsyra och vinsyra med samma sensor i samma matris. Denna sensor, en högkänslig, snabbt responderande termometer, bestämmer reaktionens slutpunkt när ingen förändring i provlösningens temperatur (reaktionsenthalpi) längre registreras.

Jämfört med potentiometrisk titrering så är termometrisk titrering också snabbare och mer praktiskt (inget sensorunderhåll krävs) att använda. På ett automatiserat system tar bestämning av svavelsyra och vinsyra cirka 7 minuter.


Ladda ner