Inhiberande Polymerisation: Övervakning av TBA i styren enligt ASTM D4590
2016-01-19

Styrene represeneted as ball-and-stick model

Metrohm Process Analytics är glada att kunna presentera en nyckelfärdig lösning för kolorimetrisk bestämning av 4-t-butylkatekol (TBA) i styren enligt ASTM D4590. Mer detaljerad information om denna applikation tillhandahålls av Note AN-PAN-1027, som är tillgänglig gratis.

TBC är en fri radikal-inhibitor, som kräver syre för att förhindra för tidig polymerisering under lagring och transport av reaktiva monomerer såsom styren, butadien, vinylacetat, och andra. För att inte äventyra produktens kvalitet, har ska TBC-koncentrationen i styren hållas över 10-15 mg/L TBC.

För att kontrollera utarmningen av TBC krävs noggrann övervakning av dess koncentration. Den färdiga lösning som erbjuds av Metrohm Processanalys är konfigurerad för fotometrisk analys och möjliggör övervakning av TBC utarmning vid inloppet av styrenlagringstanken, vilket garanterar optimala lagringsförhållanden.

> Lär dig mer om Metrohm Process Analytics

För nedladdning