TAN/TBN-titrering i petrokemiska prover – gå-ifrån-automatisering för upp till 112 prover
2018-05-01

Vi är glada över att presentera en helautomatiserad lösning för bestämning av Totalt syratal (TAN) och Totalt bastal (TBN) i upp till 112 prover. Lösningen bygger på OMNIS-provroboten och tar hänsyn till behoven hos QC-laboratorier inom petrokemisk industri samt kontraktslaboratorier som söker en effektiv lösning för att klara av höga provbelastningar till lägsta möjliga kostnad per prov.

Med OMNIS-provroboten utförs hela analysen i ett slutet system. Med andra ord, det finns ingen risk för fysisk kontakt med lösningsmedel eller reagens. För pålitliga och reproducerbara resultat sköljs systemets sensor och konditioneras efter varje bestämning. För ökad säkerhet och bekvämlighet kan systemet användas i alla storlekar av dragskåp.


OMNIS-provroboten kan utökas i tre steg från storlek S till M till L, vilket rymmer upp till 112 prover jämnt fördelat över sju provställ. OMNIS är flexibel: Provställ med prover som behöver hanteras skyndsamt kan prioriteras och placeras på provroboten. Alltmedan systemet fortsätter analysera.

Maximal genomströmning med OMNIS-provroboten är lika med 4 titreringar parallellt, på 4 arbetsstationer. Det sparar tid med upp till 60% jämfört med titrering vid en enda arbetsstation.

Lär mer om OMNIS titrersystem

Ladda ner pressrelease på engelska