Kvalitetskontroll av NPK-gödselmedel – snabb och pålitlig analys med termometrisk titrering
2019-07-30

Analyzing sulfate, ammonium, potassium, and phosphate in NPK fertilizers

Metrohm rekommenderar flera titrimetriska applikationer för snabb och enkel bestämning av makronäringsämnen såsom sulfat, ammonium, kalium och fosfat i NPK-gödselmedel. Ekvivalenspunkten bestäms med användning av en termometrisk sensor. Till skillnad från konkurrerande metoder såsom gravimetrisk analys eller flamfotometri kräver termometrisk titrering vanligtvis ingen provberedning alls. Den är också snabbare, mer stabil och lättare att använda.


Applikationsnot H-145 beskriver termometrisk titrering av sulfat i flytande och fast NPK-gödningsmedel. Bestämningen tar bara cirka 3 minuter.

Applikationsnot H-146 beskriver bestämningen av ammonium (kväve) i NPK-gödningsmedel. Vanligtvis bestäms det ammoniakala kvävet genom Kjeldahl-uppslutning följt av titrering. I metoden som presenteras i AN-H-146 bestäms kvävet genom en redox-titrering med natriumhypoklorit. Ingen provberedning krävs för flytande gödningsmedel. Ekvivalenspunkten registreras av en termometrisk sensor. En komplett analys tar bara cirka 2 minuter.

Kalium bestäms traditionellt gravimetriskt eller genom flamfotometri. Applikationsnoten H-147 beskriver en stabil titreringsmetod, där slutpunkten för utfällningstitreringen av kaliumet bestäms termometriskt. Hela analysen tar cirka 5 minuter.

Applikationsnoten H-035 beskriver bestämningen av fosfat i NPK-gödselmedel. Gravimetrisk bestämning är tidskrävande och masspektrometri kräver dyr instrumentering. I metoden som presenteras i AN-H-035 bestäms fosfatinnehållet genom utfällningstitrering med magnesium. Ingen provberedning krävs, eftersom ekvivalenspunkten bestäms med hjälp av en massiv termometrisk sensor (termometrisk titrering).


Ladda ner