NIR-spektroskopi för effektiv kvalitetskontroll i tillverkande industri
2017-10-31

Pre-calibrations for Vis-NIR spectroscopy analysis of diesesl, gasoline, jet fuel, polyols, palm oil, and wood pulp

Metrohm erbjuder nyckelfärdiga lösningar för kvalitetskontroll av råvaror som diesel, bensin, jetbränsle, polyoler, palmolja, och pappersmassa med NIR-spektroskopi. Med utgångspunkt från dedikerade spektraldatabaser och förkalibreringsmodeller bidrar dessa lösningar till att kostnaderna minskar för industribranschernas dagliga rutinanalyser samtidigt som kvaliteten på produkterna får möjlighet att förbättras.

Viktiga kvalitetsparametrar för ovanstående råvaror har hittills ofta bestämts med tidskrävande fysiska och våtkemiska metoder vilka inte sällan har medfört komplex provberedning.

NIRS, å andra sidan, är en icke-förstörande analysteknik som varken kräver kemikalier eller provberedning. Metoden kan användas av icke-kemister och resultaten levereras på mindre än en minut. Vidare kan flera kemiska och fysiska parametrar bestämmas samtidigt i en och samma analys. De kombinerade fördelarna med denna teknik gör inte bara NIRS till den perfekta lösningen för ett stort antal dagliga QA/QC-bestämningar. Metoden fungerar lika bra för kontinuerlig processanalys. Metrohm erbjuder förkalibreringaspaket för följande produkter: bensin, diesel, jetbränsle, polyoler, palmolja och pappersmassa.


Ladda ner