"Polymer och plast analys" - ny online-resurs för polymerindustrin
2015-11-16

Metrohm är glada att stödja polymerindustrin med en ny online-resurs för att ta itu med analytiska behov och utmaningar längs hela processkedjan. "Polymer och plastanalys" ger fri tillgång till ett stort antal standard-kompatibla program (ASTM, ISO, DIN EN) samt information om lämpliga instrument som sträcker sig från NIR och Raman-spektroskopi till traditionella våtkemiska metoder (titrering, Karl Fischer-titrering, förbränningsjonkromatografi, termisk stabilitetsmätning, elektrokemi). Denna nya online-resurs möter behoven hos både rutinprocessanalys och laboratorieanalys.

De nya webbsidorna är uppbyggda enligt de tre huvudstegen i polymertillverkningsprocessen,  "Kvalitetskontroll av råmaterial", "Reaktionsövervakning", och "Kvalitetskontroll av polymer och plastprodukter".

Medan erfarna användare kommer att hitta vad de skulle förvänta sig på de nya webbsidorna (hur man bestämmer viktiga kvalitetsparametrar såsom tillsatser, sampolymer nivåer, vattenhalt, halogener, restmonomerer, föroreningar, etc.), tar den senaste Metrohm-webbresursen en titt utöver dennaa räckvidd och ger särskilda lösningar för att analysera bioplaster och ledande polymerer, varvid de senare används alltmer i polymera solceller, polymerbaserade superkondensatorer, elektroder och andra enheter.

"Polymer och plastanalys" är en värdefull resurs att konsultera för yrkesverksamma med ansvar för produktion och kvalitetskontroll. Dessutom kommer forskningskemister att kunna dra nytta av många "bonus"-tillämpningar , till exempel, för en analys av ledande polymerer och biopolymerer.

> Gå till överblickssidan

> Ladda ned pr English