Säkrare och enklare – Karl Fischer-titrering med OMNIS
2018-04-10

Automatic titration start with OMNIS KF for volumetric Karl Fischer titration

Metrohm breddar sin titrerplattform med OMNIS. En titrerplattform som gör det möjligt att utföra volymetriska Karl Fischer-titreringar. OMNIS Karl Fischer-titrator är för alla som uppskattar enkel användning, kontaktfri hantering av lösningsmedel och reagenser. Plus en rad andra innovativa funktioner.

Säkrare - ingen risk för fysisk kontakt med lösningsmedel och reagenser

Med OMNIS Karl Fischer-titrator utförs hela analysen i ett slutet system. Under hela provprocessen, från det att titrercellen fylls med lösningsmedel till att reagenset tillsätts och provet avlägsnas, så behöver ingen användare exponeras för vätskor.


Enklare – titreringen startar automatiskt

Karl Fischer-titrering med OMNIS är enkelt. Så enkelt att man inte behöver starta titreringen ens. Det görs automatiskt av OMNIS. Efter att ha introducerat proverna i systemet är det bara att gå därifrån och fortsätta med något annat. För att starta nästa analys kanske. Och det görs med ett endaste musklick.

Automatisering - reproducerbara resultat för stora provserier

OMNIS KF-titrator är byggd och förberedd för storskalig automatiserad provananlys. Systemet kan bestämma vattenhalten i upp till 50 prover, hanterad och övervakad av OMNIS provrobot. Det finns heller ingen anledning till oro för omgivande fukt som skulle kunna påverka provsammansättningen negativt. Proverna köar upp i avvaktan på att analyseras. OMNIS Dis-Cover håller proverna skyddade med luft- och dammsäkert lock, som automatiskt tas bort från provbägarna före analysen och sätts på igen direkt efter.


Lär mer om OMNIS KF-titrator

Ladda ner pressrelease på engelska