Mira P: för läkemedelsindustrin. Omedelbar verifiering av råvaror plats
2018-10-01

Mira P handheld Raman analyzer for raw material verification in the pharmaceutical industry

Metrohm presenterar den senaste kompatibla, handhållna Raman-lösningen, speciellt designad för läkemedelsindustrin. Mira P erbjuder förbättrad upplösning, nya provtagnings- och valideringstillbehör samt ergonomiska funktioner som förbättrar den totala användarupplevelsen. Mira P som är snabb, enkel och exakt hjälper till att maximera besiktningen av inkommande varor, formulärverifiering och processövervakning.

Mira P med den tillhörande programvaran MiraCal P har utvecklats i samarbete med några av världens ledande läkemedelsföretag. Nya funktioner gör verifieringsrutinerna smidigare och inkluderar ett automatiserat utbildningsset samt förbättrade verktyg för modellanalys.


Förbättringar i både programvara och firmware, som exempelvis ett färgkodat revisionsspår med avancerade hanteringsfunktioner, gör att det blir enkelt att hänvisa till prover även i massiva databaser. Regelverken i FDA-bestämmelserna följs med anpassningsbara rapporter, automatiserad rapportgenerering och export, samt visning och utskrift av programvara. USP- och EP-riktlinjerna är enkelt att infria med det nya tillbehöret CVA (Calibration/Verify-accessory) som säkerställer korrekt prestanda hos Mira P och kvaliteten på resultaten med en noggrann kalibrering och verifieringsrutin.

Mira P är dessutom IP67-märkt samt testad och godkänd enligt standarderna i  MILSPEC 810G (en uppsättning standardtester som täcker extrema miljövariabler som temperatur, tryck, damm, fukt och vibrationstester). Läkemedelsindustrin som är en hårt reglerad verksamhet ställer stora krav på sina underleverantörer. I kombination med det nya guidade arbetsflödet blir Mira P en perfekt lösning för den krävande farmaceutiska miljön. Från verifiering av morgonens leveranser till granskningen av en hel dags revisionsspår, hjälper Mira P till att göra det typiska arbetsflödet inom läkemedelsindustrin smidigare.

Lär mer om Mira P

Ladda ner pressrelease på engelska