Metrohm förvärvar aktiemajoriteten i DropSens
2017-09-11

Schweiz-baserade Metrohm AG är stolta och glada över att ha fått möjligheten att förvärva aktiemajoriteten i DropSens S.L. Förvärvet är genomfört och är resultatet av en längre tids samarbete mellan de två företagen. Detta kommer att leda till en starkare marknadsnärvaro och fortsatt utveckling av screentryckta elektroder samt bärbar elektrokemisk utrustning.

I och med förvärvet av DropSens kommer Metrohm och deras kunder att dra nytta av kunskap och resurser hos en teknologisk ledare inom miniatyriserad elektrokemi.

Detta ligger helt i linje med Metrohms strategi att komplettera produktportföljen med det allra senaste inom elektrokemi när det kommer till elektrokemiska sensorer och bärbara potentiostater/galvanostater.

Företagsnamnet «DropSens» kommer i och med detta att förändras till «Metrohm DropSens» och blir en del av Metrohm Electrochemistry-verksamheten. Design, utveckling och tillverkning av Metrohm DropSens elektrokemiska teknologi kommer även i fortsättningen att ske i Austrias, Spanien.


Metrohm logo
DropSens logo

Metrohm är en ledande tillverkare av instrument för kemisk analys. Metrohm är ensam om att kunna erbjuda lösningar för alla typer av jonanalys (potentiometrisk och Karl Fischer-titrering, voltammetri, jonkromatografi, pH-, jonselektiv, konduktivitets- och stabilitetsmätning). I Metrohm-portföljen ingår också en komplett portfölj för NIR- och Raman-spektroskopi, programvara, doseringssystem och lösningar för laboratorieautomatisering. Metrohm ägs till 100 % av den schweiziska Metrohm-stiftelsen och representeras i 80 länder av dotterbolag eller exklusiva återförsäljare. Kunder till Metrohm backas upp med exklusiv applikationskunskap och service.

Läs mer här

DropSens är ett ledande företag inom miniatyriserad elektrokemi och tillverkar screentryckta elektroder samt bärbara potentiostater/galvanostater. DropSens designar, utvecklar och tillverkar elektrokemiluminiscensbaserade instrument och utrustning som hanterar kopplade UV/VIS, NIR och Raman spektroelektrokemiska tekniker. DropSens är certifierat enligt ISO9001 och ISO13485 för "Tillverkning av sensorer för medicintekniska produkter".

Läs mer här