Maximera fördelarna med jonkromatografi/masspektrometri IC-MS
2018-11-16

Metrohm technical poster on IC-MS

IC-MS är en beprövad metod för den mycket känsliga och selektiva analysen av anjoner, oxoanjoner, herbicider och pesticider. Metrohm bättrar på fördelarna med denna metod genom att integrera inline-provberedning för ökad bekvämlighet, högre genomströmning och bättre reproducerbarhet av resultaten. En teknisk poster ger en översikt över de många tänkbara tillämpningarna.

Metoden Metrohm IC-MS har kommit till i syfte att utveckla selektiva, känsliga, robusta och accelererade applikationer för bestämning av joner i matrisbelastade prover (t.ex. jord, livsmedel, biomassa, gödningsmedel, polymerer, salter, sprängämnen, läkemedel, pläteringsbad). Bestämning på spårämnesnivå är möjlig med små provvolymer i μL-området, även i närvaro av störande matriskomponenter.


Organiska modifieringsmedel kan tillsättas direkt till elueringsmedlet (upp till 100 %) för att förbättra indunstning av provet och MS-signaler. För att användningen ska bli så praktisk som möjligt så arbetar och drivs både Metrohm's jonkromatografer och Waters single quadropole masspektrometer med samma programvar (Empower ™ 3).

Automatiserad provpreparering inline med MISP-tekniker dvs. ultrafiltrering inline, spädning och dialys, skyddar kolonnen, ökar reproducerbarheten i resultaten och minimerar tiden som går åt för att utföra detta. Metoden användes för att bestämma:

  • varierande joner vid spårnivåkoncentrationer som fluor, klorid, nitrit, bromid, nitrat, fosfat och sulfat
  • glyfosat och olika andra herbicider inklusive deras rester
  • perklorat vid ultra-spårnivåer i olika matriser
  • oxoanjoner såväl som tiosulfat och tiocyanat

Hämta teknisk poster