IC-ICP/MS – samlade standarder och applikationer presenteras i vitbok
2017-03-15

White paper on Ic-ICP/MS standards

Online-koppling av jonkromatografi (IC) till induktivt kopplad plasmamasspektrometri (ICP/MS) är ett kraftfullt instrumentverktyg för att hantera några av de mest utmanande analytiska uppgifterna. Ett nytt Metrohm white paper presenterar samlade applikationer som täcker ett brett spektrum av analyter såväl som aktuella normer och standarder.

Tillförlitlig bestämning av elementkomposition, oxidationstillstånd och kemisk bindning är avgörande för att bedöma toxicitet i miljöundersökningar, vattenkvalitetskontroll, läkemedels- och medicinska analyser samt inom livsmedels- och dryckesindustrin. IC-ICP/MS är en utmärkt metod, eftersom den kombinerar den molekylära selektiviteten hos IC med den elementära selektiviteten och känsligheten hos ICP/MS.

Metrohm White Paper WP-008 ger den analytiska forskaren en metodöversikt och en samling applikationer om speciering av de mest analyserade tungmetallerna och andra ämnen i matriser som sträcker sig från livsmedel, läkemedel, alla typer av vatten till petroleum, jord och luftprover.

Ladda ner pressrelease på engelska

Ladda ner White Paper WP-008 utan kostnad