Minska det, inte förlora det - elektrokemisk reduktion av koldioxid genom att använda kopparladdade nanorör
2014-08-04

Med halter av växthusgaser som ökar i jordens atmosfär, är det hög efterfrågan på strategier hur man kan ta itu med detta problem . En av de mest lovande av dem är direkt användning av koldioxid (CO2) som bas för framställning av värdefulla kemikalier (metanol, metan, eten, ...).


En artikel nyligen publicerad av Hossain et al., i Journal of nanomaterial, vol. 2014 presenterar experimentella undersökningar av kopparladdade kolnanorör (ČNTS) elektrokatalysatorer för elektrokemisk reduktion av CO2. De elektrokemiska experimenten utfördes med en PGSTAT 302N från Metrohm Autolab.

Elektrokemisk reduktion är en av de mest lovande metoderna för att förhindra utsläpp av CO

2 i atmosfären eftersom den
  • använder CO2 och vatten som bas
  • producerar värdefulla kemikalier, såsom metanol, metan, etylen, myrsyra, och syntesgas
  • arbetar vid rumstemperatur och tryck
  • ger möjlighet att använda förnybara energikällor för processen
Linjär svepvoltametri och kronoamperometri användes för att undersöka aktiviteten hos de As-preparerede katalysatorerna för elektrokemisk reduktion av CO2.

Ladda ned pr En