Elektrokemi i omlopp: Metrohm DropSens till ISS
2020-11-30

Med rymduppdrag som redan planeras för att skicka människor till Mars finns det ett akut behov av mer effektiv vattenanvändning ombord på rymdfarkoster. Att minska den totala volymen vatten som behövs för att upprätthålla långsiktiga rymdresor innebär lättare nyttolaster vid lanseringen eller förmågan att transportera mer last. AELISS-projektet, ett samarbete mellan universitetet i Alicante och universitetet i Puerto Rico, syftar till att förbättra effektiviteten hos sådana vattenåtervinningssystem under mikrogravitation.


Förra månaden lanserade NASA ett lastfartyg med ett experimentellt system ombord som används för att studera oxidation av ammoniak under mikrogravitation för att omvandla urin till vatten på ISS (International Space Station). Detta forskningsprojekt är ett samarbete mellan forskare vid universitetet i Alicante i Spanien och universitetet i Puerto Rico med titeln "Ammonia Electrooxidation Lab at the International Space Station (AELISS)".

Urea från urin omvandlas till ammoniak, som sedan genomgår den elektrokemiska oxidationsprocessen, vilket resulterar i kvävgas, vatten och energi. Medan den elektrokemiska oxidationen av ammoniak med platina som katalysator är en väletablerad reaktion på jorden, är det inte känt hur väl denna process beter sig i en hållbar mikrogravitationsmiljö.

AELISS-forskargrupperna valde Metrohm DropSens-produkter (kol-screentryckta elektroder och flödesceller) för sina studier av flera anledningar. Produktmaterialet var redan godkänt av NASA, och inga större modifieringar av CSPE eller flödesceller var nödvändiga. Produkterna var mer eller mindre redo att användas direkt ur förpackningen. Laboratoriet vid universitetet i Alicante har en lång relation med Metrohm DropSens och har vid flera tillfällen genom åren efterfrågat specialdesignade screentryckta elektroder för forskningsbehov.

Metrohm önskar det bästa till forskargrupperna bakom det ambitiösa AELISS-projektet vid universitetet i Puerto Rico och universitetet i Alicante. Metrohm är självfallet stolt och glad över att företagets produkter kan bidra till utforskning av rymden.


Besök vår blogg och läs mer

Läs mer om projektet på NASA's hemsida 

Ladda ner pressrelease på engelska

Metrohm DropSens products on the ISS