Jonkromatografi – vilken kolonn till vilken applikation?
2016-07-13

Screenshot of the online Column Finder

Nu är det enkelt att söka efter den kolonn som passar bäst för din jonkromatografianalys. Själva söksidan, som du hittar under länken nedan med sökfunktioner för samtliga kolonner, hjälper dig att snabbt hitta den kolonn som lämpar sig bäst för ditt användningsområde.

«Jag vet vilken analyt jag ska bestämma och i vilken matris, men vilken kolonn behöver jag för att få jobbet gjort?» Kolonnförteckningen ger dig svaret på denna fråga – på bara några sekunder.

Du gör din sökning steg för steg. I det första steget väljer du vad du vill analysera: anjoner, katjoner eller organiska ämnen. Därefter uppger du vilken typ av analyt som ska analyseras. Slutligen definierar du vilken detektionsmetod som skall användas. Sökmotorn kommer då att föreslå den kolonn som är den bästa tänkbara.

> Till förteckningen över kolonner

>  Ladda ner pressreleasen på engelska