För en grönare kemi: Ny version av ASTM D664 drar ner på lösningsmedelsanvändning med 50 %
2017-11-08

Metrohm solutions for the petrochemical industry

ASTM släpper en ny version av ASTM D664 för potentiometrisk bestämning av syratal. Den nya versionen innebär förutsättningar till att minska den mängd lösningsmedel som krävs från 125 ml till 60 ml. Metrohm har tillsammans med ledande industriföretag uttrett och föreslagit detta alternativ som ett bidrag till grön kemi.

Syratalet (AN) är ett mått på sura föreningar i petroleumprodukter. AN är helt avgörande för att säkerställa kvaliteten på petroleumprodukter. Syratalet är också en viktig parameter för korrosionsbestämning.

AN bestäms vanligen genom potentiometrisk titrering i icke-vattenhaltiga lösningsmedelsblandningar (se Metrohm AB-404). ASTM D664 förordnade tidigare att arbeta med 125 ml lösningsmedel per prov. Den nya versionen erbjuder nu möjligheten att använda endast 60 ml. En avsevärd minskning som gör det möjligt för laboratorier att spara kostnader, minska avfall samtidigt som man bidrar till en grönare kemi.


Ladda ner