Att avslöja hemligheterna i det antika Grekland
2020-09-21

Hur analytisk instrumentering från Metrohm hjälper arkeologi under vattnet att hitta dolda skatter under havsbotten

En av de mest fascinerande sakerna som någonsin räddats från ett gammalt skeppsbrott är den så kallade Antikythera-mekanismen. Mer än 2000 år gammal, tvingade den här pusselbiten av magnifik maskinteknik vetenskapen att skriva om historian när det blev klart att dess okända tillverkare måste haft kunskap och färdigheter som inte troddes existera 100 år f.Kr.

Antikythera-mekanismen var en komplex och mycket exakt sol- och månkalender, som också kunde förutsäga sol- och månförmörkelser samt de framtida datumen för de Panhelleniska spelen.


Maskinens komplexitet och precision inspirerade inte bara forskare utan också Hublot, det schweiziska varumärket som är känt för sina enastående klockor. Hublot inte bara återskapade Antikythera-mekanismen i ett armbandsur, de startade också sitt eget arkeologiska program under vattnet.

En av utmaningarna för undervattensarkeologi är att last och skräp från forntida skeppsvrak ofta slumpmässigt fördelas över stora områden på havsbotten och som också ofta täcks av sediment.

Eftersom dykare bara kan arbeta under mycket begränsade tidsperioder på djup under 50 meter, krävs drönare som komplement för att undersöka större områden av havsbotten på sådana djup. Ingenjörerna från Hublot har byggt drönare för detta ändamål, de så kallade «Bubblots», och har utrustat dem med miniatyriserade voltametrisk utrustning från Metrohm. De används för att utföra realtidsanalyser av havsvattnet, ovanliga koncentrationer av lösta metallsalter som vanligtvis är associerade med korroderande bronsföremål. På så sätt blir den systematiska och mycket selektiva undersökningen av dolda historiska bronsföremål på större områden möjlig.

På grund av dess känslighet och selektivitet, med avseende på olika metaller och deras oxidationstillstånd, är voltametri idealisk för sådana undersökningar, eftersom tekniken är mycket snabb och stabil. Med Bubblot-drönare fås resultat på några sekunder som sedan kan behandlas omedelbart.

Lär mer om voltametri från Metrohm

Ladda ner pressrelease på engelska

Reconstruction of the Antikythera mechanism

Reconstruction of the Antikythera mechanism