As (III) eller As (V)? Speciering analys av arsenik i prenatala och barns kosttillskott av IC-ICP-MS
0001-01-01

I en nyligen publicerad studie i Analytica Chimica Acta (2014) presenterar Wolle et al. en extraktionsmetod för omfattande specieringsanalys av arsenik i prenatala och barns kosttillskott framställda från växtmaterial såsom frukt, grönsaker, spannmål och örter. Den extraherade arseniken specieras av IC-ICP-MS med hjälp av en Metrohm 850 Professional IC kopplad till en Agilent 7700x ICP-MS.


Gratis abstrakt av studien är tillgänglig från www.sciencedirect.com

Som författarna påpekar, har många metoder beskrivits för att extrahera arsenik från alla typer av prover som sträcker sig från miljö- till näring-s, botaniskt, biologiska och andra. So dock författarna betonar är den metod som beskrivs i deras artikel i första hand dedikerad specifikt till utvinning av arsenikarter från kosttillskott för små barn och gravida kvinnor.

I ett nötskal är resultatet av studien att en lösning av H3PO4 kan användas för att utvinna arsenik från de undersökta proverna utan att signifikant påverka stabiliteten hos arsenik arterna. Resultaten av analysen av IC-ICP-MS validerades med massbalans genom att jämföra summan av extraherad och icke-extraherad arsenik med den totala koncentrationen av elementet i motsvarande prover.

Ladda ned pr En