ADI 2045TI Process Analyzer ger 24/7 kvalitetskontroll av kaprolaktamproduktion
2014-07-23

Kaprolaktam är basmaterialet för framställning av polyamid 6. Renheten hos kaprolaktam testas enligt normer som ISO 8660.

Metrohm Applikons ADI 2045TI Process Analyzer möjliggör enkel 24/7 övervakning av produktkvaliteten enligt ISO normen.


Mer information finns i Process Application Note AN-PAN-1011.
Ett kvalitetstest för kaprolaktam är PAN analys och beskrivs i ISO 8660. Permanganatabsorptionsnumret (PAN) definierar stabiliteten hos ett kaprolaktamprov till kaliumpermanganat och är ett mått på renheten av kaprolaktam i förhållande till närvaron av oxiderbara föroreningar, t.ex. omättade kaprolaktamer.

ADI 2045TI Process Analyzer uppfyller alla processkriterier och är lämplig för att bestämma föroreningar i kaprolaktam 24/7 genom användning av exakt tid och temperaturstyrd kolorimetrisk mätning.

Downloads