ASTM D8045 – Ny metod för syratalsbestämning i råolja
2016-08-11

859 Titrotherm with operator

Metrohm är glada att meddela att ASTM har publicerat metod D8045 för bestämning av syratal (AN) i råolja och petroleumprodukter. Den nya metoden har utvecklats av Metrohm tillsammans med branschledare och med hjälp av 859 Titrotherm titrator. Metoden bygger på termometrisk titrering och visar överlägsenheten i tekniken för komplexa petroleumprodukter eftersom den ger bättre reproducerbarhet av resultaten, är betydligt snabbare och förbrukar mindre reagens än den vanligare metoden D664.

Termometrisk titrering använder en mycket känslig, snabbt responderande temperatursensor som identifierar reaktionsslutpunkten baserad på temperaturförändringen i lösningen.


Denna metod kräver inget underhåll av sensorn bortsett från en sköljning med lösningsmedel, den behöver heller ingen fukt och fordrar ingen kalibrering. Nya verksamma ämnen som används i ASTM D8045 sänker kostnaden avsevärt per analys eftersom den nya metoden förbrukar mindre lösningsmedel och spar betydande kostnader för avfallshantering.

Syratalet är en kritisk kvalitetskontrollparameter för råolja och petroleumprodukter. Noggrannheten i AN-resultaten har en betydande roll för det kommersiella värdet av råolja och för raffinaderiets lönsamhet. Dessutom kan sura föreningar leda till korrosion under oljeraffinering och transportinfrastruktur. Därför är noggranna AN-mätningar nödvändiga för en säker drift. Med tanke på den inverkan som de sura föreningarna har, både kommersiella och korrosionseffekter, så är denna nya metod avgörande för kvalitetskontroll i hela branschen.


> Klicka här för mer information …

> Mer att läsa hos astm.org

> Ladda ner engelsk PR som pdf