Karl-Fischer Seminarium
2018-05-22 - 2018-05-24 (Bromma, Sverige)

Vi har tillsammans med Saveen&Werner, som marknadsför kemikalier från Riedel-de Haën  nöjet att inbjuda till seminarium i Karl Fischer-analys.
Karl Fischer-titrering är en klassisk titrermetod som använder coloumetrisk eller volymetrisk titrering för att bestämma  vattenhalten i ett prov. Bland annat  kommer du att lära om följande:
Grunderna för KF-titrering, reagenser och standarder och olika typer av provprepareringstekniker. Du kommer också få en inblick i modern instrumentering bland annat helt nya OMNIS med revolutionernade kemikaliehantering och "non buttom start"- Sverige premiär.

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för/arbetar med eller skall arbeta med  KF-analyser. Som vill förstå och är intresserad av vattenhaltbestämning enligt Karl-Fischer, samt för dig som vill få djupare teoretisk och praktisk kunskap om KF-analys. Du kommer efter denna dag känna dig både effektivare och säkrare med din KF-analys.
Kursen är en heldagskurs och en del av presentationerna sker på engelska.
Kursledare:Agnieszka Kossakowska, HYDRANAL Marketing Specialist, Honeywell Research Chemicals
Maria Hylén och Lars Söderlund från Saveen&Werner
Peter Schager och Henrik Linden, KF-specialister från Metrohm Nordic.

PRAKTISK INFO
Datum & ort
22 maj 2018   Fars Hatt, Kungälv
24 maj 2018   Central Hotel,Vasagatan, Stockholm
Tidschema: 09.00 - 16.00, inkusive lunch och fikapauser
Kursavgift: 400 SEK (exkl moms)

SE_KF med Riedel

*
*
*
*
*
*