You have been redirected to your local version of the requested page

1. Informații generale asupra protecției datelor

Generalități

Această pagină oferă informații generale a ceea ce se întâmplă cu datele d-voastră personale atunci când vizitați website-urile noastre. Informațiile personale reprezintă orice date cu care ați putea fi identificați personal. Informații detaliate privind protecția datelor pot fi găsite în politica noastră de confidențialitate de mai jos.

Colectarea de date pe website-ul nostru

Cine este responsabil pentru colectarea datelor pe aceste website-uri ?

Datele colectate pe web site-urile noastre sunt prelucrate de către operatorul website-ului. Detaliile de contact ale operatorului pot fi găsite în nota legală obligatorie al website-urilor.

Cum colectăm datele d-voastră?

Unele date sunt colectate atunci când d-voastră ni le oferiți. Aceastea includ, de exemplu, datele pe care le introduceți într-un formular de contact.

Alte date sunt colectate automat de sistemele noastre IT atunci când vizitați un website. Aceste date sunt în principal date tehnice, cum ar fi browser-ul și sistemul de operare pe care îl utilizați sau timpul și durata vizitei d-voastră. Aceste date sunt colectate automat de îndată ce intrați pe website-ul nostru.

Pentru ce utilizăm datele d-voastră?

O parte din date sunt colectate pentru a asigura buna funcționare a website-ului. Alte date pot fi folosite pentru a analiza modul în care vizitatorii utilizează website-ul.

Ce drepturi aveți asupra datelor d-voastră?

Aveți întotdeauna dreptul de a solicita în mod gratuit informații despre originea, destinatarii și scopul datelor d-voastră personale stocate. De asemenea, aveți dreptul să solicitați corectarea, blocarea sau ștergerea datelor. Ne puteți contacta în orice moment utilizând adresa menționată în nota legală, dacă aveți întrebări suplimentare privind confidențialitatea și protecția datelor. De asemenea, puteți desigur, să depuneți o plângere la autoritățile competente de reglementare.

Mai mult, în anumite circumstanțe, aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor d-voastră personale. Pentru detalii, consultați Declarația de Protecție a Datelor la secțiunea „Dreptul la Restricționarea Procesării Datelor”.

Analytics și instrumentele terțelor părți

Când vizitați website-urile noastre, pot fi făcute analize statistice ale comportamentului d-voastră de navigare. Acest lucru se întâmplă în special prin intermediul cookie-urilor și analizelor. Analiza comportamentului d-voastră de navigare este de obicei anonimă, adică nu vă vom putea identifica din aceste date. Puteți obiecta aceaste analize sau le puteți preveni utilizând anumite instrumente. Detalii se găsesc în politica noastră de confidențialitate, în secțiunile 4 până la 6.

Puteți obiecta aceste analize. Dacă obiectați astfel de analize, puteți găsi informații despre opțiunile d-voastră, mai jos.

2. Rețele de găzduire și livrare de conținut (CDN)

Acest website este găzduit de un furnizor extern de servicii (gazdă). Datele personale colectate pe acest website sunt stocate pe serverele gazdei. Acestea pot include, dar nu se limitează la: adrese IP, solicitări de contact, metadate și comunicații, informații despre contract, informații de contact, nume, acces la pagini web și alte date generate printr-un website.

Gazda este utilizată în scopul îndeplinirii contractului cu clienții noștri potențiali și existenți (art.6 alin.1 lit.b, GDPR) și în interesul furnizării sigure, rapide și eficiente a serviciilor noastre online de către un furnizor profesionist (art.6 alin.1 lit.f, GDPR).

Gazda noastră va prelucra datele d-voastră numai în măsura necesară pentru a-și îndeplini obligațiile de performanță și pentru a urma instrucțiunile noastre cu privire la aceste date.

3. Informații generale și informații obligatorii

Protecția datelor

Operatorii acestui website iau foarte în serios protecția datelor d-voastră personale. Noi tratăm datele d-voastră personale ca fiind confidențiale și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și cu această politică de confidențialitate.

Dacă utilizați unul dintre website-urile noastre, diverse date personale vor fi colectate. Informațiile personale sunt orice date cu care ați putea fi identificați personal. Această politică de confidențialitate explică ce informații colectăm, la ce le folosim și cum le colectăm.

Vă rugăm să rețineți că datele transmise prin Internet (de ex. prin intermediul comunicării prin e-mail) pot fi supuse unor încălcări ale securității. Protecția absolută a datelor d-voastră de accesul terților, nu este posibilă.

Informații despre partea responsabilă pentru acest website

Partea responsabilă de prelucrarea datelor de pe acest website este:

Metrohm AG
Ionenstrasse
9100 Herisau, Switzerland

Telefon: +41 71 353 85 85
E-mail: info@metrohm.com

Reprezentată de: Patrick Grüninger

Partea responsabilă este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alții, decide cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal (nume, adrese de e-mail etc.).

Revocarea consimțământului d-voastră pentru prelucrarea datelor

O gamă largă de tranzacții de prelucrare a datelor sunt posibile numai sub rezerva consimțământului d-voastră expres. De asemenea, puteți revoca oricând orice consimțământ pe care ni l-ați dat deja. Pentru a efectua acest lucru, tot ce vi se cere este să ne trimiteți o notificare informală prin e-mail. Acest lucru nu aduce atingere legalității oricărei colectări de date care a avut loc înainte de revocarea d-voastră.

Dreptul de opoziție la colectarea datelor în cazuri speciale; dreptul de opoziție la publicitatea directă (art.21 GDPR)

ÎN CAZUL ÎN CARE DATELE SUNT PRELUCRATE ÎN BAZA ART.6 SECT.1 LIT.E SAU F, GDPR, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE ÎN ORICE MOMENT LA PRELUCRAREA DATELOR D-VOASTRĂ PERSONALE, PE MOTIVE BAZATE PE SITUAȚIA D-VOASTRĂ UNICĂ. ACEASTA SE APLICĂ LA ORICE PREVEDERE BAZATĂ PE ACESTE DISPOZIȚII. PENTRU A DETERMINA BAZA LEGALĂ, PE CARE SE BAZEAZĂ ORICE PROCESARE A DATELOR, VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI ACEASTA DECLARAȚIE DE PROTECȚIE A DATELOR. DACĂ RIDICAȚI O OBIECȚIE, NU VOM MAI PROCESA DATELE PERSONALE AFECTATE, ÎN AFARĂ DE SITUAȚIA ÎN CARE SUNTEM ÎN MĂSURĂ DE A VĂ PREZENTA BAZELE PROTECȚIEI COMPLEMENTARE PENTRU PROCESAREA DATELOR D-VOASTRĂ, CARE SĂ VĂ APERE INTERESELE, DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE, SAU DACĂ SCOPUL PROCESĂRII ESTE RECLAMAREA, EXERCITAREA SAU DEFENȚAREA DREPTURILOR JURIDICE (OBIECȚIE CONFORM ART.21 SECȚ.1, GDPR). 

DACĂ DATELE D-VOASTRĂ PERSONALE SUNT PRELUCRATE PENTRU A PROMOVA PUBLICITATEA DIRECTĂ, AVEȚI DREPTUL DE A OBIECTA ÎN ORICE MOMENT PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE AFECTATE ÎN SCOPUL PUBLICITĂȚII. ACEASTA SE APLICĂ ȘI POSIBILELOR AFILIERI CU PUBLICITATEA DIRECTĂ. DACĂ VĂ OPUNEȚI, DATELE D-VOASTRĂ PERSONALE NU VOR MAI FI UTILIZATE ÎN VIITOR PENTRU SCOPURI DE PUBLICITATE DIRECTĂ (OBIECȚIE CONFORM ART.21 SECȚ. 2, GDPR).

Dreptul de a înregistra o reclamație la agenția competentă de supraveghere

În cazul încălcării GDPR, persoanele vizate au dreptul să înregistreze o plângere la o agenție de supraveghere, în special în statul membru în care își păstrează de obicei domiciliul, locul de muncă sau locul unde a avut loc presupusa încălcare. Dreptul de a înregistra o plângere este în vigoare indiferent de orice altă procedură administrativă sau judiciară disponibilă ca recurs juridic.

Dreptul la portabilitatea datelor 

Aveți dreptul de a solicita transmiterea oricăror date pe care le prelucrăm automat pe baza consimțământului d-voastră sau pentru a îndeplini un contract, d-voastră sau unei terțe părți, într-un format uzual, care poate fi citit automat. Dacă solicitați transferul direct al datelor către un alt operator, acest lucru se va face numai dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Criptarea SSL și/sau TLS

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea conținutului confidențial, cum ar fi comenzile de achiziție sau întrebările pe care ni le adresați, ca operator de website-uri, acest website utilizează un program de criptare SSL, sau TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată verificând dacă linia de adresă a browserului trece de la „http://” la „https://” și de asemenea, prin apariția pictogramei de blocare, în linia browserului.

Dacă este activată criptarea SSL sau TLS, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terți.

Informații despre rectificarea și ștergerea datelor 

În sfera de aplicare a dispozițiilor legale, aveți dreptul să solicitați în orice moment informații despre datele d-voastră personale arhivate, sursa lor și destinatarii, precum și scopul prelucrării datelor. De asemenea, este posibil să aveți dreptul să rectificați sau să ștergeți datele. Dacă aveți întrebări despre acest subiect sau orice alte întrebări cu privire la datele cu caracter personal, nu ezitați să ne contactați în orice moment la adresa furnizată în secțiunea „Informații Solicitate de Lege”.

Dreptul de a solicita restricții de procesare

Aveți dreptul să solicitați impunerea restricțiilor în ceea ce privește prelucrarea datelor d-voastră personale. Pentru aceasta, ne puteți contacta în orice moment la adresa furnizată în secțiunea „Informații Solicitate de Lege”. Dreptul de a solicita restricționarea procesării, se aplică în următoarele cazuri:

  1. În cazul în care trebuie să contestați corectitudinea datelor d-voastră arhivate de noi, de obicei, vom avea nevoie de ceva timp pentru a verifica această reclamație. În perioada în care această anchetă este în desfășurare, aveți dreptul să solicitați să restricționăm prelucrarea datelor d-voastră personale
  2. Dacă prelucrarea datelor d-voastră personale a fost/se desfășoară în mod ilegal, aveți opțiunea de a solicita restricționarea procesării datelor, în loc să solicitați eliminarea acestor date.
  3. Dacă nu mai avem nevoie de datele d-voastră cu caracter personal și aveți nevoie de acestea pentru a exercita, apăra sau revendica drepturi legale, aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor d-voastră personale, în locul ștergerii acestora.
  4. Dacă ați ridicat o obiecție în temeiul art.21 Sect.1, GDPR, drepturile d-voastră și drepturile noastre vor trebui cântărite unul față de celălalt. Atâta timp cât nu s-a stabilit ale cărui interese prevalează, aveți dreptul de a solicita o restricție a prelucrării datelor d-voastră personale.
  5. Dacă ați restricționat prelucrarea datelor d-voastră cu caracter personal, aceste date - cu excepția arhivării lor - pot fi prelucrate numai sub rezerva consimțământului d-voastră sau pentru a solicita, exercita sau apăra drepturi legale sau pentru a proteja drepturile altor persoane fizice sau persoane juridice sau din motive importante de interes public citate de Uniunea Europeană sau de un stat membru al UE.

Respingerea e-mail-urilor nesolicitate

Prin prezenta obiectăm utilizarea informațiilor de contact publicate în conjunctură cu informațiile obligatorii care trebuiesc furnizate în secțiunea „Informații Solicitate de Lege”, pentru a ne trimite materiale promoționale și informaționale pe care nu le-am solicitat în mod expres. Operatorii acestui website și ale paginilor sale își rezervă dreptul expres de a lua măsuri legale în cazul trimiterii nesolicitate de informații promoționale, de exemplu prin mesaje SPAM.

4. Ofițer pentru protecția datelor

Agent oficial pentru protecția datelor

Am desemnat un ofițer de protecție a datelor pentru compania noastră.

Adresa de corespondență

Metrohm AG
c/o Data Protection Officer
Ionenstrasse
9100 Herisau, Switzerland

Telephone: +41 71 353 85 85
E-mail: dpo@metrohm.com

5. Colectarea datelor pe website-ul nostru

Cookies

Unele dintre website-urile noastre utilizează cookie-uri. Cookie-urile nu dăunează computerului și nu conțin niciun virus. Cookie-urile ajută website-urile noastre să fie mai ușor de utilizat, eficient și sigur. Fișierele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni, stocate pe computer și salvate de browserul d-voastră.

Cele mai multe cookie-uri pe care le utilizăm sunt așa-numitele "cookie-uri de sesiune". Acestea sunt șterse automat după vizita d-voastră. Alte cookie-uri rămân în memoria dispozitivului până când le ștergeți. Aceste cookie-uri permit ca browser-ul d-voastră să fie recunoscut la următoarea vizită a website-ului.

Puteți configura browserul să vă informeze despre utilizarea cookie-urilor astfel încât să puteți decide de la caz la caz să acceptați sau să refuzați un cookie. Alternativ, browserul d-voastră poate fi configurat să accepte automat cookie-urile în anumite condiții sau să le respingă întotdeauna sau să ștergă automat cookie-urile atunci când închideți browserul. Dezactivarea modulelor cookie poate limita funcționalitatea website-ului.

Cookie-urile care sunt necesare pentru a permite comunicațiile electronice sau pentru a oferi anumite funcții pe care doriți să le utilizați (cum ar fi coșul de cumpărături) sunt stocate în conformitate cu Art. 6 alineatul 1, litera f din GDPR. Operatorul website-ului are un interes legitim în stocarea cookie-urilor pentru a asigura un serviciu optimizat, oferit fără erori tehnice. Dacă sunt stocate și alte cookie-uri (cum ar fi cele utilizate pentru a analiza comportamentul d-voastră de navigare), acestea vor fi tratate separat în această politică de confidențialitate.

Formular de contact

Când ne trimiteți cereri prin intermediul unui formular de contact, colectăm datele introduse în formular, inclusiv datele de contact pe care le furnizați. Putem transmite solicitările și detaliile d-voastră de contact filialelor sau distribuitorilor noștri exclusivi, pentru a procesa și a răspunde solicitărilor d-voastră prin e-mail, telefon sau poștă.

Noi și filialele sau distribuitorii noștri exclusivi, prin urmare, vom prelucra orice date din formularul de contact numai cu consimțământul d-voastră conform Art. 6 (1) (a) GDPR. Puteți să revocați oricând acordul. Un e-mail informal prin care faceți această cerere este suficient. Datele prelucrate înainte de a primi cererea d-voastră pot fi procesate în mod legal.

Noi și filialele sau distribuitorii noștri exclusivi vom păstra datele pe care le furnizați în formularul de contact până când solicitați ștergerea, revocați consimțământul pentru stocarea acestora, sau scopul pentru stocarea acestora nu mai este valabil (de ex., după ce am îndeplinit solicitarea d-voastră). Orice dispoziții legale obligatorii, în special cele referitoare la perioadele obligatorii de păstrare a datelor, nu sunt afectate de această dispoziție.

6. Rețele de socializare

Plugin-uri Facebook (butoane Like și Share)

Website-urile noastre includ plugin-uri pentru rețeaua de socializare Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, SUA. Plugin-urile Facebook pot fi recunoscute prin logo-ul Facebook sau prin butonul Like de pe website-ul nostru. Pentru o prezentare generală a plugin-urilor Facebook, vă rugăm să dați click mai jos:

Accesați prezentarea generală a plugin-urilor Facebook

Când vizitați unul dintre website-urile noastre, prin intermediul plugin-ului se stabilește o conexiune directă între browserul d-voastră și serverul Facebook. Acest lucru permite ca Facebook să primească informații ați accesat site-ul nostru de la adresa d-voastră IP. Dacă dați click pe "butonul Like" în timp ce sunteți conectat la contul d-voastră Facebook, puteți conecta conținutul site-ului nostru la profilul d-voastră de Facebook. Acest lucru permite Facebook să asocieze vizite pe site-ul nostru cu contul d-voastră de utilizator. Rețineți că, în calitate de operator al acestui site, nu avem cunoștință despre conținutul datelor transmise către Facebook sau despre modul în care Facebook utilizează aceste date. Pentru mai multe informații, citiți politica de confidențialitate Facebook: 

Accesați politica de confidențialitate Facebook

Dacă nu doriți ca Facebook să vă asocieze vizita pe site-ul nostru cu contul d-voastră Facebook, vă rugăm să vă deconectați de pe contul d-voastră Facebook.

Plugin Twitter

Funcțiile serviciului Twitter au fost integrate în website-urile și aplicațiile noastre. Aceste caracteristici sunt oferite de Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA. Când utilizați Twitter și funcția "Retweet", website-urile pe care le vizitați sunt conectate la contul d-voastră Twitter și sunt cunoscute și altor utilizatori. În acest fel, datele vor fi transferate și pe Twitter. Dorim să subliniem faptul că, în calitate de furnizor al acestor pagini, nu avem cunoștință despre conținutul datelor transmise sau modul în care acestea vor fi utilizate de Twitter. Pentru mai multe informații, citiți politica de confidențialitate Twitter:

Accesați politica de confidențialitate Twitter

Preferințele de confidențialitate pe Twitter pot fi modificate în setările contului d-voastră:

Accesați setările Twitter

Plugin LinkedIn

Site-urile noastre utilizează funcții din rețeaua LinkedIn. Serviciul este furnizat de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA.

De fiecare dată când una dintre paginile noastre care conțin funcții LinkedIn este accesată, browserul d-voastră stabilește o conexiune directă la serverele LinkedIn. LinkedIn este informat că ați vizitat paginile noastre web de pe adresa d-voastră IP. Dacă utilizați butonul LinkedIn "Recommend" și sunteți conectat la contul d-voastră LinkedIn, este posibil ca LinkedIn să asocieze vizita pe website-ul nostru în contul d-voastră de utilizator. Dorim să subliniem faptul că, în calitate de furnizor al acestor pagini, nu avem cunoștință de conținutul datelor transmise sau de modul în care acestea vor fi utilizate de LinkedIn.

Mai multe informații pot fi găsite în politica de confidențialitate a LinkedIn:

Accesați politica de confidențialitate LinkedIn

7. Analytics și publicitatea

Google Analytics

Website-urile noastre utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web. Acesta este operat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Google Analytics utilizează așa-numitele "cookie". Acestea sunt fișiere text stocate pe computer și care permit o analiză a utilizării website-ului de către d-voastră. Informațiile generate de modulul cookie despre utilizarea acestui website, sunt de obicei, transmise la un server Google din SUA și stocate acolo.

Cookie-urile Google Analytics sunt stocate în baza articolului 6 (1) (f) GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim de a analiza comportamentul utilizatorilor, pentru a optimiza atât website-ul său, cât și publicitatea.

Anonimizarea IP 

Am activat funcția de anonimizare IP pe website-urile noastre. Adresa d-voastră de IP va fi redusă de către Google în cadrul Uniunii Europene sau al altor părți la Acordul privind Spațiul Economic European, înainte de a fi transmisă în Statele Unite. Numai în cazuri excepționale este adresa IP completă trimisă la un server Google din Statele Unite și redusă acolo. Google va folosi aceste informații în numele operatorului acestui website, pentru a evalua utilizarea website-ului, pentru a compila rapoarte de activitate pe website și pentru a oferi alte servicii referitoare la utilizarea website-ului și a Internetului pentru operatorul website-ului. Adresa IP transmisă de browser ca parte a serviciului Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date deținute de Google.

Plugin pentru browser

Puteți preveni stocarea acestor cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul d-voastră. Cu toate acestea, dorim să subliniem faptul că acest lucru poate însemna că nu veți putea să vă bucurați de funcționalitatea completă a acestui website. De asemenea, puteți împiedica transmiterea către Google a datelor generate de cookie-uri despre utilizarea website-ului (inclusiv adresa IP) și prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalând un plugin pentru browser:

Descărcați plugin-ul pentru browser

Obiecții la colectarea de date

Puteți preveni colectarea datelor de către Google Analytics făcând click pe următorul link. Un cookie de oprire va fi setat pentru a împiedica colectarea datelor d-voastră pentru viitoarele vizite pe acest site:

Click pentru a dezactiva Google Analytics

Pentru mai multe informații despre modul în care Google Analytics gestionează datele utilizatorului, consultați politica de confidențialitate Google:

Accesați politica de confidențialitate Google

Procesarea de date externalizată

Am încheiat un acord cu Google pentru externalizarea prelucrării datelor și implementăm pe deplin cerințele stricte ale autorităților UE de protecție a datelor atunci când utilizați Google Analytics.