Zostałaś(eś) przekierowany do lokalnej wersji strony

Ten rozdział poświęcony jest wsparciu technicznemu dotyczącemu chromatografii jonowej. Za pomocą rysunków oraz krótkich filmów ukazane zostaną kwestie dotyczące instalacji oraz obsługi urządzeń, a także sposobu przeprowadzania oznaczeń.

W sekcji dotyczącej “Rozwiązywanie problemów” zamieszczone zostaną najczęściej zadawane pytania (FAQ’s) oraz słowniczek.

Konserwacja

Znajdź informacje i filmy na temat jak przeprowadzać niezbędną konserwację chromatografu jonowego oraz słowniczek z branżową terminologią.

Przewodnik IC

Częstotliwość konserwacji systemów chromatograficznych - szczegóły

 

Rozwiązywanie problemów

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat:

Chromatografii jonowej

Oprogramowania MagIC Net

Przygotowania próbki Inline

IC webinaria

Obejrzyj nasze seminaria internetowe i dowiedz się więcej na temat automatyzacji oraz automatycznej kalibracji w chromatografii jonowej.

IC webinaria