Zostałaś(eś) przekierowany do lokalnej wersji strony
Przygotowanie próbek KF
Przygotowanie próbek KF

Przygotowanie próbek KF

Solutions for sample preparation with KF Titrando coulometers when samples cannot be titrated directly.

Zdarzają się  próbki, w których oznaczenie zawartości wody może stanowić pewną trudność. W takich przypadkach Metrohm oferuje różne techniki, które pozwalają przygotować próbki zarówno do kulometrycznego jak i wolumetrycznego oznaczenia zawartości wody.

  • Metoda piecowa dla próbek, które nie rozpuszczają się łatwo
  • Homogenizator Polytron do próbek stałych
  • Zautomatyzowane przygotowanie i  automatyczna analiza próbek w celu uzyskania wysokiej przepustowości próbek
     

Brochure: 860 KF Thermoprep – Thermal sample preparation in Karl Fischer titration (8.860.5002, PDF, 858 KB)

Brochure: 885 Compact Oven Sample Changer (8.885.5000, PDF 857 KB)

Brochure: 874 USB Oven Sample Processor (8.874.5001, PDF, 2.29 MB)

Nasze rozwiązanie dla próbek o złożonej matrycy: metoda piecykowa

Metoda piecykowa do oznaczania zawartości wody trudnych próbek

Metoda piecykowa pozwala na analizowanie próbek, które nie mogą być zmiareczkowane w sposób bezpośredni.

Dla przykładu, jeśli próbka charakteryzuje się słabą rozpuszczalnością lub występują reakcje uboczne z odczynnikiem KF, wtedy technika piecykowa jest odpowiednim rozwiązaniem.

W tej metodzie, próbka jest wygrzewana z jednoczesnym uwalnianiem wody, która jest przenoszona do naczynka pomiarowego przy użyciu osuszonego gazu nośnego. W konsekwencji, tylko woda trafia bezpośrednio do celi pomiarowej, co pozwala na uniknięcie zanieczyszczenia naczynka pomiarowego oraz elektrody.

Istnieje możliwość zastosowania metody piecykowej w kilku wariantach, uzależnionych od indywidualnych preferencji użytkownika.

860 KF Thermoprep: Ten ręcznie sterowany aparat jest podstawowym, prostym i przystępnym cenowo rozwiązaniem.

885 Compact Oven Sample Changer: To zautomatyzowane urządzenie jest połączeniem metody piecykowej z oszczędnością czasu oraz łatwością obsługi. Dzięki wbudowanemu panelowi sterującemu, nie ma konieczności ustawiania żadnych skomplikowanych parametrów. Jedyne co należy zdefiniować, to szybkość przepływu gazu, temperaturę wygrzewania oraz ilość próbek do analizy. 

874 USB Oven Sample Processor: Podobnie jak aparat do miareczkowania, ten zautomatyzowany system analityczny, jest sterowany za pośrednictwem oprogramowania tiamo. Ta cecha, pozwala użytkownikowi na rejestrowanie krzywej miareczkowania nieznanej próby w celu określenia optymalnej temperatury, w której następuje najbardziej efektywne uwalnianie wilgoci.  Ponadto, system pozwala na zautomatyzowanie procedury wymiany odczynnika, co sprawia że praca jest jeszcze bardziej bezpieczna, ponieważ kontakt z toksycznymi odczynnikami jest ograniczony do minimum.

 

Homogenizacja do analizy próbek stałych

Homogenizator do próbek stałych

Jeśli istnieje konieczność analizy próbek stałych, można zastosować wysokiej jakości homogenizator Polytron.

To urządzenie pozwala na dokładną homogenizację próbki, gwarantując spójność otrzymywanych wyników.

Poszukujesz idealnie dopasowanego systemu?

Porozmawiaj z przedstawicielem Metrohm i wybierz odpowiednie rozwiązanie dla Twojego laboratorium!

Find applications for KF Titration