Zostałaś(eś) przekierowany do lokalnej wersji strony

Laboratorium szwajcarskiego kantonu Zurych jest odpowiedzialne za monitorowanie jakości wody pitnej na większym obszarze Zurychu. Codziennie muszą przeanalizować od 30 do 100 próbek wody. W tym miejscu do gry wchodzą: najnowsza platforma do miareczkowania OMNIS i system TitrIC firmy Metrohm, zapewniające szybką, niezawodną i powtarzalną analizę wody pitnej.

Wieloparametrowa analiza wody pitnej

Analiza wieloparametrowa wody pitnej za pomocą TitrIC i OMNIS

Gdy próbki wody dotrą do laboratorium, pierwszym parametrem poddawanym analizie jest wartość pH. Wcześniej technik laboratoryjny potrzebował dwóch godzin dziennie na wykonanie wszystkich pomiarów pH dla 30 do 100 próbek wody dostarczanych do laboratorium w szwajcarskim kantonie Zurych. Obecnie laboratorium wspierane jest przez robota z podajnikiem próbek OMNIS, który umożliwia bezobsługowy i ciągły pomiar wartości pH w próbkach wody. Ten zautomatyzowany system zwiększył wydajność i przepustowość laboratorium oraz pozwala technikom laboratoryjnym skoncentrować się na innych zadaniach.

Jednym z takich zadań jest pomiar innych składników wody. W tym przypadku laboratorium korzysta z instrumentu, który łączy miareczkowanie i chromatografię jonową do wieloparametrowej analizy. Dzięki TitrIC laboratorium może w jednym przebiegu zmierzyć parametry: stężenie anionów i kationów, przewodność, twardość wody i inne.

Dowiedz się więcej o OMNIS Sample Robot i TitrIC w broszurach:

Broszura:  OMNIS Sample Robot (8.000.5450, PDF, 1,29 MB)

Broszura: TitrIC flex (8.000.5300, PDF, 2,2 MB)

Wspomniane produkty

Analiza próbek wody i jej składników

Pobierz monografię tutaj (ang. wersja językowa)

Pobierz tę monografię, aby uzyskać instrukcje krok po kroku i przykłady obliczeń służące do oznaczania różnych parametrów próbek wody, takich jak parametry fizyczne i gazowe, aniony, kationy i inne składniki wody.