VI EN

Kiểm soát thành phần thứ cấp bể mạ

Electroplating baths
Trong công nghiệp hoàn thiện bề mặt, phụ gia hữu cơ hoặc vô cơ được sử dụng trong bể mạ điện:
  • kiểm soát các tính chất vật lý của lớp kim loại lắng: độ dẻo, độ cứng, độ bền kéo, khả năng hàn.
  • sửa đổi sự xuất hiện trực quan trên bề mặt,
  • giữ một lượng lớn kim loại trong dung dịch (sử dụng các tác nhân tạo phức).

Về cơ bản, các tính chất bề mặt của bảng mạch in, tiếp điểm hoặc các thành phần kim loại được thay đổi bằng axit, bazơ và ion ở nồng độ thấp.

Việc đảm bảo rằng các đặc tính mong muốn đạt được một cách đáng tin cậy đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ nồng độ phụ gia bể mạ.

  • Axit boric / axit tetrafluoroboric trong bể mạ Ni, chất hoạt động bề mặt bằng phương pháp chuẩn độ

  • Phân tích axit đậm đặc trong dung dịch ăn mòn, nitrat trong bể mạ Ni, axit hữu cơ trong bể mạ điện bằng sắc ký ion

  • Chì, antimon và bismuth trong bể mạ niken bằng phương pháp Von-Ampe

  • Phụ gia hữu cơ bằng phương pháp CVS

  • Giám sát online giá trị pH (bể mạ niken không điện) và carbonate (bệ mạ kẽm kiềm) bằng thiết bị phân tích online

  • Giá trị pH, độ dẫn điện, độ kiềm tự do và tổng kiềm trong bể tẩy dầu mỡ và nước rửa bằng thiết bị phân tích online

Tải tài liệu