Zostałaś(eś) przekierowany do lokalnej wersji strony

1. Informacje na temat ochrony danych

Zapis ogólny

Znajdziesz tu informacje na temat tego, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na stronach internetowych Metrohm?

Dane gromadzone na naszych stronach przetwarzane są przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe operatora znajdują się w obowiązkowych notach prawnych na stronie internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone tylko wtedy, gdy je nam udostępnisz. Obejmuje to na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym. Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Te dane to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z których korzystasz, oraz czas wejścia na stronę i długość trwania wizyty. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą służyć do analizy sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających.

Jakie masz prawa dotyczące Twoich danych?

Zawsze masz prawo żądać informacji o pochodzeniu, odbiorcach i celu przechowywania danych osobowych bez uiszczania jakichkolwiek opłat. Masz również prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej, jeśli masz pytania dotyczące prywatności i ochrony danych. Możesz oczywiście złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Analityka i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych można przeprowadzać statystyczne analizy zachowań użytkowników. Jest to możliwe dzięki plikom cookie i wykorzystywanej analityce. Analiza zachowania użytkownika jest zwykle anonimowa, tzn. nie będziemy w stanie zidentyfikować użytkownika na podstawie tych danych. Możesz nie zgodzić się na wykorzystanie danych do analizy lub jej zapobiec, nie używając pewnych narzędzi. Szczegóły można znaleźć w naszej polityce prywatności w rozdziałach od 4 do 6.

Możesz nie wyrazić zgody na analizę danych. Jeśli sprzeciwiasz się takiej praktyce, poniżej znajdziesz informacje o przysługujących Ci prawach.

2. Ogólne i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Operatorzy tej strony poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z jednej z naszych stron internetowych, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, z którymi można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy, do czego je używamy i jak je zbieramy.

Należy pamiętać, że dane przesyłane za pośrednictwem internetu (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Absolutna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje o stronie odpowiedzialnej za tę stronę

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Metrohm Polska
ul. Centralna 27
05-816 Opacz-Kolonia, Polska

Telefon: +48 22 723 02 27
E-mail: info@metrohm.pl
Reprezentowana przez: Patrick Grueninger

Stroną odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).

Szyfrowanie SSL lub TLS

Nasze witryny używają szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w pasku adresu przeglądarki po zmianie z "http: //" na "https: //", a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS to wówczas dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z prawem masz prawo do uzyskania informacji o każdej z przechowywanych danych osobowych, a także o jej pochodzeniu, odbiorcy i celu, dla którego została ona przetworzona, w dowolnym czasie i bezpłatnie. Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego poniżej, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Sprzeciw wobec promocyjnych e-maili

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania naszych danych kontaktowych opublikowanych w zastrzeżeniu prawnym strony internetowej w celu wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, których wyraźnie nie zażądaliśmy. Operator strony wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych w przypadku otrzymania niezamówionego materiału reklamowego, takiego jak spam e-mail.

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy osobę zajmującą się ochroną danych naszej firmy.

Adres do korespondencji

Metrohm AG
c/o Inspektor ochrony danych
Ionenstrasse
9100 Herisau, Szwajcaria

Tel.: +41 71 353 85 85
E-mail: dpo@metrohm.com

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre z naszych witryn używają plików cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Dzięki plikom cookie nasze witryny są bardziej przyjazne dla użytkownika, wydajniejsze i bezpieczniejsze. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość plików cookie, których używamy, to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy następnym odwiedzeniu witryny.

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, dzięki czemu możesz sam zdecydować, czy zaakceptować lub odrzucić plik cookie. Alternatywnie przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucała lub automatycznie usuwała pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, które chcesz wykorzystać (takich jak koszyk na zakupy) są przechowywane zgodnie z art. 6 par. 1 lit. f GDPR. Operator witryny ma uzasadniony powód w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi bez błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak te wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika podczas przeglądania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Formularz kontaktowy

Po wysłaniu nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, zbieramy dane wprowadzone do formularza, w tym dane kontaktowe, które podasz, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie i wszelkie dalsze pytania. Możemy przesłać zapytanie i dane kontaktowe do filii Metrohm lub naszych wyłącznych dystrybutorów, aby je przetworzyć i odpowiedzieć na Twoje zapytanie przez e-mail, telefon lub pocztę.

Metrohm Polska i spółki zależne Metrohm lub nasi wyłączni dystrybutorzy przetworzą wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, wyłącznie za Twoją zgodą w ramach art. 6 (1) (a) GDPR.

Metrohm Polska i spółki zależne Metrohm lub nasi wyłączni dystrybutorzy zachowają dane, które podasz w formularzu kontaktowym, dopóki nie poprosisz o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub nie będzie już potrzebny cel jego przechowywania (np. po spełnieniu prośby). Obowiązujące przepisy ustawowe, szczególnie te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych, pozostają nienaruszone przez ten przepis.

5. Social media

Wtyczki do Facebooka (Przyciski "Lubię" i "Udostępnij")

Nasze strony internetowe zawierają wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie. Aby zobaczyć przegląd wtyczek Facebooka, kliknij poniżej:

Przejdź do przeglądu wtyczek Facebooka

Odwiedzając jedną z naszych stron, za pomocą wtyczki tworzone jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook może otrzymywać informacje o odwiedzonych przez nas stronach z Twojego adresu IP. Jeśli klikniesz na przycisk „Lubię to", będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, możesz powiązać zawartość naszej strony z Twoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może kojarzyć wizyty w naszej witrynie z Twoim kontem użytkownika. Należy pamiętać, że jako operator tej witryny nie mamy wiedzy o treści danych przesyłanych do Facebooka ani o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje te dane. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka:

Przejdź do polityki prywatności Facebooka

Jeśli nie chcesz, aby Facebook kojarzył Twoją wizytę w naszej witrynie z Twoim kontem na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta na Facebooku.

Wtyczka do Twittera

Funkcje serwisu Twitter zostały zintegrowane z naszymi stronami internetowymi i aplikacją. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Gdy korzystasz z Twittera i funkcji "Zamieść Tweeta” („retweet”), odwiedzane witryny są połączone z Twoim kontem na Twitterze i znane innym użytkownikom. W ten sposób dane zostaną również przesłane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako dostawca tych stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twittera. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj politykę prywatności serwisu Twitter:

Przejdź do polityki prywatności serwisu Twitter

Twoje preferencje prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta:

Przejdź do ustawień Twittera

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona korzysta z funkcji z sieci LinkedIn. Usługa jest świadczona przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do jednej z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że odwiedziłeś nasze strony internetowe ze swojego adresu IP. Jeśli używasz przycisku LinkedIn "Poleć" i jesteś zalogowany na koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać Twoją wizytę z naszą witryną z kontem użytkownika. Chcielibyśmy podkreślić, że jako dostawca tych stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn:

Przejdź do polityki prywatności LinkedIn

6. Analityka i reklama

Google Analytics

Nasze witryny korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych. Google Analytics jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) GDPR. Operator witryny ma uzasadnioną potrzebę analizy zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno witrynę internetową, jak i reklamę.

Anonimizacja IP

Uaktywniliśmy funkcję anonimizacji IP na naszych stronach internetowych. Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na obszarze Unii Europejskiej lub innych stronach podlegających Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google użyje tych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu przez operatora strony. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy jednak zaznaczyć, że może to oznaczać, że nie będziesz mógł cieszyć się pełną funkcjonalnością tej strony. Możesz również uniemożliwić przekazanie danych generowanych przez pliki cookie dotyczące korzystania z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki:

Pobierz wtyczkę do przeglądarki

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik rezygnacji z cookie zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie:

Kliknij, aby wyłączyć Google Analytics

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics przetwarza dane użytkowników, znajdziesz w Polityce prywatności Google:

Przejdź do polityki prywatności Google

Zewnętrzne przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę z Google na outsourcing naszego przetwarzania danych i pełne wdrożenie rygorystycznych wymagań unijnych organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.