{{~it :cat}} {{?cat.PageResult.Items.length}}
 • {{=cat.Name}}

   {{ out+=doT.template($(".js-template.tpl-res-line").html())(cat.PageResult.Items); }}
  {{?cat.PageResult.NextPageLink}} {{ out+=doT.template($(".js-template.tpl-show-more").html())(); }} {{?}}
 • {{?}} {{~}}
  {{~it :item}}
 • {{=item.ProductName}} {{?item.IsTop}} TOP{{?}}

  {{?item.IsTopProduct}} TOP{{?}} {{?item.IsNewProduct}} NEW{{?}} {{?item.ShortDescription}}
  {{=item.ShortDescription}}
  {{?}}
  {{?item.ReplacementProductInformation}}

  {{=item.ReplacementProductInformation}}

  {{?}} {{?item.ProductDetailUrl}} {{=item.ProductDetailUrlLabel}}{{?}} {{?item.HasMsdsDocuments}} Sikkerhetsdatablad{{?}} {{?item.DownloadUrl}} Nedlastning{{?}} {{?item.HasOtherLanguages}} Other Languages{{?}}
 • {{~}}

  Søk opp produkter, tilleggsutstyr og applikasjoner.

  Registrering for nyhetsbrev

  Nye produkter
  • OMNIS, vår nye titreringsplattform: Raskere,tryggere og enklere.
  • Mira-3. Håndholdt Raman spektrometer: Enkel materialverifisering.
  • Nytt Karl Fischer Coulometer for lave vannkonsentrasjoner
  • 2035 Process Analyzer: Ny on-line titrator fra Metrohm Process Analytics