You have been redirected to your local version of the requested page

Käyttöehdot

Legal Notice: Sivuston ja Metrohm Apps:n käyttöehdot

Sivuston ja Metrohm Apps:n käytöstä ja oheisten ehtojen soveltamisesta

Avaamalla Metrohm AG:n (alempana “Metrohm“) internetsivuston tai Metrohmn Apps:n ilmoitatte samalla, että ymmärrätte seuraavat käyttöehdot ja hyväksytte ne. Ellette hyväksy niitä, älkää myöskään hakeutuko internetsivustollemme.

Tekijänoikeus sekä immateriaalioikeudet

Metrohmin internetsivuston ja Metrohm Apps:n sisältö on kokonaisuudessaan tekijänoikeuksien suojaama. Kaikki Metrohmin internetsivuston ja Metrohm Apps:n tekijänoikeudet ovat pysyvästi Metrohmin omaisuutta. Kaikenlainen tämän sivuston aineiston ja Metrohmin logon jäljentäminen, siirtäminen, muuttaminen tai käyttäminen julkisessa tai kaupallisessa tarkoituksessa on kiellettyä ilman Metrohmin kirjallista etukäteislupaa.

Sana “Metrohm” samoin kuin Metrohmin logo ovat Metrohm AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja/tai palvelumerkkejä.
Tässä yhteydessä ei lausuta mitään sellaisista muihin rekisteröityihin tai rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin, palvelumerkkeihin tai tavaranimiin liittyvistä oikeuksista, jotka saattavat koskea tiettyjä tällä sivustolla esiintyviä sanoja tai merkkejä. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö näillä merkeillä, tavaranimillä tai sanoilla olisi lainsuojaa.

Huomautamme, että mikä hyvänsä näissä asiakirjoissa kuvailtu tuote, prosessi tai teknologia saattaa olla muiden Metrohmin tai kolmannen osapuolen varaamien teollis- tai tekijänoikeuksien suojaama.
Sivuston käyttäjälle ei synny minkäänlaista oikeutta hyödyntää Metrohmin edellä mainittuja rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä teollis- ja tekijänoikeuksia.

Vastuuvapauslauseke

Sivustolla olevat tiedot

Metrohm pyrkii mahdollisimman suureen tarkkuuteen internetsivustollaan ja Metrohm Apps:llä esiintyvien tietojen keräämisessä ja päivittämisessä. Metrohm ei kuitenkaan takaa internetsivustollaan tai Metrohm Apps:llä esiintyvien tietojen paikkansapitävyyttä ja täydellisyyttä. Metrohm ei myöskään takaa näiden tietojen ajantasaisuutta. Tuotteisiimme, niiden teknisiin spesifikaatioihin ja niiden käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä suosittelemme tutustumista ohjekäsikirjaan ja/tai yhteydenottoa Metrohmin asiantuntijoihin.

Siirtymällä linkin kautta kolmannen osapuolen internetsivustolle kävijä poistuu Metrohmin sivustolta. Metrohm ei ole varmistanut omalle sivustolleen tai Metrohm Apps:n linkitettyjen kolmansien osapuolten internetsivustojen sisällön paikkansapitävyyttä eikä se myöskään ole vastuussa niiden sisällöstä – etenkään niiden sisältämistä tarjouksista, tiedoista tai mielipiteistä.

Oikeus muutoksiin
Metrohm voi milloin tahansa muuttaa internetsivustonsa tai Metrohm Apps:n sisältämiä tietoja, kuvauksia, linkkejä tai muita viestejä ilmoittamatta siitä tai selittämättä sitä etukäteen sivuston käyttäjille. Metrohm ei ole velvollinen poistamaan vanhentunutta tietoa internetsivustoltaan tai Metrohm Apps:n tai erikseen merkitsemään tällaista tietoa vanhentuneeksi.

Vastuu ja korvausvelvollisuus

Metrohm kiistää olevansa suoraan tai epäsuorasti korvausvelvollinen vahingoista, joita on saattanut koitua sen internetsivustolle tai sen yksittäisiin osiin tai Metrohm Apps:iin hakeutumisesta sekä niiden ja niiden sisältämien tietojen käyttämisestä, paitsi silloin kun jonkin lain määräykset tällaisen kiistämisen estävät. Korvausvaatimukset, jotka aiheutuvat Metrohmin internetsivuston tai sen osien toimintahäiriöistä, kiistetään niin ikään samassa laajuudessa.

Metrohm ei takaa, että sen internetsivusto tai Metrohm Apps toimivat aina virheettömästi, että virheet korjataan tai että sivustolla tai siihen yhteydessä olevassa palvelimessa ei esiinny viruksia tai että muut haittatekijät eivät pääse vaikuttamaan siihen. Metrohm kiistää korvausvelvollisuutensa tällaisissakin tapauksissa.
Tämä internetsivuston tai Metrohm Apps:n sisältämiä tietoja ei koske minkäänlainen suoranainen tai epäsuora takuu (muun muassa kauppakelpoisuuteen, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuuteen tai teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvä hiljainen takuu).

Tuotteisiin ja sovelluksiin liittyvät tekniset tiedot

Metrohmin internetsivusto tai Metrohm Apps sisältävät teknisiä tietoja Metrohmin tuotteista ja näihin tuotteisiin liittyvistä sovelluksista. Nämä tiedot eivät ole osa Metrohmin tuotteiden ohjekäsikirjoja. Ne eivät ole teknisten tuotteiden ostopäätöksiin liittyviä suosituksia tai neuvoja. Metrohmin internetsivuston tai Metrohm Apps:n sisältämät tiedot ovat pelkästään yleisluontoista informaatiota, ja niitä voidaan muuttaa koska tahansa ilmoittamatta asiasta etukäteen sivuston käyttäjille. Tämän vuoksi internetsivuston sisältämät Metrohmin tuotteisiin ja niiden sovelluksiin liittyvät tekniset tiedot saattavat poiketa tosiasiallisista tiedoista. Sitovat tekniset ja muut tiedot löytyvät ainoastaan asiakkaan ostaman tuotteen ohjekäsikirjasta. Tällaisissa tapauksissa – etenkin, muttei pelkästään silloin, kun on kyse siitä, täyttääkö jokin Metrohmin tuote asiakkaan tarpeet – on syytä kääntyä Metrohmin asiantuntijan tai yrityksen valtuuttaman myyjän puoleen.
Mitään Metrohmin internetsivustolla tai Metrohm Apps:ssä julkaistua informaatiota ei pidä ymmärtää tarjoukseksi taikka kehotukseksi ryhtyä johonkin oikeudellisesti sitovaan toimeen; sivuston tarkoituksena on yksinomaan antaa tietoa ja kuvailla tuotteita. Metrohmin tuotteita koskeva ostosopimus (joka sisältää Metrohmin tuotteiden tekniset tiedot, hinnan ja tuotteiden sovellukset) ei voi perustua internetsivuston tai Metrohm Apps:n sisältämiin tietoihin.

Google Analytics

Saatamme kerätä tietoa tietokoneestasi mukaan lukien IP osoitteesi, käyttöjärjestelmä, selaimen tyyppi, järjestelmän ylläpitäjä raporttien laatimiseen. a. Tämä on tilastollista tietoa käyttäjän selaustoiminnoista ja -tavoista ilman yksityiskohtaista käyttäjän tunnistamista.

Käytämme sivustoillamma evästeitä Google Analytics varten. Google Analytics on web analytikka työkalu, joka auttaa websivustojen omistaja ymmärtämään miten vierailijat käyttävät heidän sivustojaan. Google Analytics asiakkaat voivat katsoa erilaisia raportteja miten vierailijat käyttivät heidän sivustojaan ja siten parantaa niiden käytettävyyttä.


Kuten monet palvelut, Google Analytics käyttää ykkösluokan evästeitä jäljittääkseen vierailijoiden toiminnan sivustolla, kun he etsivät tietoa sivustolta. Käytämme tietoa raporttien tuottamiseen ja sivustojen parantamiseen.

Evästeet sisältävät tietoa, jotka siirtyvät tietokoneesi kovalevylle. Näitä evsäteitä käytetään tallentamaan tietoa kuten vierailuaika, onko vierailija käynyt sivulla aiemmin ja mikä sivusto toi käyttäjän sivuille.

Google Analytics kerää tietoa anonyymisti. Se raportoi websivujen trendeitä ilman että vierailija tunnistetaan yksityiskohtaisesti. Voit poistaa (=opt out) Google Analytics- toiminnon ilman, että se vaikuttaa vierailuusi sivustolla – lisää tietoa Google Analytics - toiminnan poistamisesta löydät websivulta: Google page.