OMNIS – Karl Fischer titraus on nyt helpompaa ja turvallisempaa kuin koskaan

Metrohm on uudistanut volumetrista Karl Fischer titrausta: tutustu OMNIKSEEN.

OMNIS on Metrohmin uusi, täysin integroitu ratkaisu vesipitoisuuden määrittämiseen volumetrisen Karl Fischer titrauksen avulla. Vesipitoisuuden määrittäminen näytteistä ei ole koskaan ollut näin kätevää, turvallista ja helppoa.

  • Turvallinen: Kaikki kemikaalit käsitellään suljetussa ympäristössä, ilman kontaktia reagensseihin.
  • Helppo: Vedenpitoisuusmääritys alkaa automaattisesti näytteensyötön jälkeen
  • Kätevä: Karl Fischer reagenssi lisätään ja poistetaan automaattisesti
  • Nopea: helppo ja nopea näytevalmistelu OMNIS Karl Fischer laitteella

Turvallinen KF titraus OMNIKSELLA

OMNIKSELLA Karl Fischer titraus on turvallisempaa kuin koskaan. Kontaktia myrkylliseen reagenssiin ja liuottimiin ei ole. 

• Ei kontaktia reagenssiin vaihdon aikana 3S Liquid Adapterin ansiosta
• Kaikki reagenssi käsitellään suljetussa ympäristössä
• Käytetty reagenssi hävitetään automaattisesti
• Automaattinen titraus solujen täyttö ja tyhjennys


OMNIS Karl Fischer titrator for safe water content determination without contact with KF reagent
  • Lisätietoa turvallisesta titrauksesta

Helppo KF titraus OMNIKSELLA

OMNIS tekee volumetrisesta vesipitoisuusmittauksesta helpompaa kuin koskaan. Järjestelmä huolehtii monista työtehtävistä, jotka olet tottunut tekemään manuaalisesti:

• Aloittaa titrauksen automaattisesti
• Käytetty näyte hävitetään automaattisesti mittauksen päätyttyä
• Solu on automaattisesti valmis seuraavaa mittausta varten
• Lisää helposta titrauksesta

Automatic titration start with OMNIS KF for volumetric Karl Fischer titration
  • Lisää helposta titrauksesta

Nopea KF titraus OMNIKSELLA

Poista kansi – titraa – sulje – toista – kaikki automaattisesti


Tehosta työtäsi laboratoriossa OMNIS automaation avulla. Karl Fischer titraattoriin lisätyn OMNIS näyterobotin lisäavulla järjestelmä on lähes 100 % autonominen – lisäät vain näytteitä säännöllisesti ja käynnistät. Järjestelmä tekee valmiin analyysin automaattisesti, sisältäen näytelasien avaamiset ja sulkemiset. 

• Helppo ja nopea näytevalmistelu (ajansäästöä jopa 25 %)
• Näytteet on suojattu ympäristövaikutuksilta
• Automaattinen KF Dis-Cover kannen käsittely
• Rinnakkain työskentelevät työtasot (40 % nopeampaa kuin peräkkäin määritys)

  • Lisää nopeasta titrauksesta

Ja tässä lisää: OMNIS analyysialustan kohokohtia

Saavuta parempi käyttökokemus: OMNIS ohjelmisto

OMNIS analyysialusta toimii innovatiivisella ja intuitiivisella ohjelmistolla. Ohjelmisto tukee käyttäjää antamalla ohjeita, auttamalla sisäänrakennetulla apujärjestelmällä, järjestelmätarkastuksilla ja tilailmaisimilla.

Lue lisää ohjelmistosta

Laajenna järjestelmääsi: Lisää moduuleita ja toimintoja

OMNIS mahdollistaa sinua laajentamaan järjestelmääsi tarvittaessa. Voit aloittaa pelkästä titrauksesta ja lisätä annostelu moduulin, titraus moduulin tai näyterobotin kun tarve tulee.

Lue lisää modulaarisuudesta

Lisää näytteitä? Lisää laitteita

Voit aloittaa yhdellä OMNIS näyterobotilla ja lisätä niitä tarpeen tullen lisätäksesi suoritustehoa.  Neljällä yhtäaikaisesti työskentelevällä työtasolla säästät jopa 60 % enemmän aikaa verrattuna yhteen kerrallaan toimivaan työtasoon nähden.

Lue lisää automaatiosta
OMNIS Karl Fischer titrator with sample robot for automated water content determination

Lataukset

Mitä on volumetrinen Karl Fischer titraus?

Karl Fischer titraus on menetelmä kosteuden mittaamiselle nimenomaan vedestä. Toisin kuin esim. kuivausuunit tai infrapunalamput, Karl Fischer titraus määrittää veden todellisen sisällön näytteestä kun muut sen sijaan vain komponentit, jotka haihtuvat vedestä lämmön vaikutuksesta.

Yksi tärkeimmistä hyödyistä Karl Fisher titrauksessa on vesipitoisuuden mittaamiseen kulunut, vain muutaman minuutin kestävä aika verrattuna useita tunteja vieviin kuivaustekniikoihin.

Karl Fischer titraus on vakiintunut ja laajalti käytetty analyyttinen menetelmä. Sitä käytetään vertailumenetelmänä monissa kansallisissa ja kansainvälisissä standardeissa kaikilla aloilla.