Tuotteet

  • Titraus

    Innovatiiviset laitteet ja systeemit ja tarvikkeet kaikenlaisten titrauksien vaatimuksiin
    Lisää tietoa
  • Karl Fischer titrátor Titrando

    Karl Fischer titraus

    Kattava valikoima laitteita ja tarvikkeita vesipitoisuuden määrittämiseen nesteistä, kiinteistä aineista ja kaasuista
    Lisää tietoa
  • Iónový chromatograf 940 a 930

    Ionikromatografia

    Ionikromatografit rutiini- ja tutkimussovelluksiin: helposti muokattava, luotettava ja helppokäyttöinen
    Lisää tietoa
  • 914 pH/konduktometer

    pH/ionit & johtokyky

    Korkean mittauskyvyn omaavat laitteet pH-, ORP-, ioni-, johtokyky-, TDS-, saliniteetti-ja lämpötilamittauksiin laboratoriossa ja kentällä
    Lisää tietoa
  • NIR spektrofotometer DS2500

    Spektroskopia

    NIR ja RAMAN spektrometrit laboratorioanalyyseihin, kenttätyöskentelyyn ja prosessiin
    Lisää tietoa
  • Polarograf 797 VA Computance

    Voltammetria

    Laitteet metallien hiukkasmäärityksiin ja muiden sähkökemiallisesti aktiivisten aineiden mittauksiin voltammetrilla tai polarografilla
    Lisää tietoa
  • CVS analyzátor 894 Professional CVS

    CVS

    CVS laitteistot orgaanisten lisäaineiden määrittämiseen (suppressor, brightener ja leveler) peittausliuoksista
    Lisää tietoa
  • Procesný analyzátor ADI 2045

    Prossesianalysaattorit

    Prosessianalysaattorit eri teollisuuden alojen inline, online ja atline analyyseihin kuten petrokemia, peittaus, metalli, paperi ja sellu, kaivos ja vesi
    Lisää tietoa
  • Autolab Multi Potentiostat

    Sähkökemia

    Potentiostaatit/galvanostaatit, modulaariset lisäosat, ohjelmisto ja tarvikkeet sähkökemialliseen tutkimukseen
    Lisää tietoa
  • 892 Professional Rancimat

    Stabilisuusmittaukset

    Laitteistot hapetusstabiilisuuden määrittämiseen biodieseleistä, luonnonn öljyistä ja rasvoista, rasvjoa sisältävistä ruoka-aineista sekä PVC:n termostabilisuuden mittaamiseen
    Lisää tietoa
  • Liuosten käsittely

    Ratkaisut tarkkaan manuaaliseen tai automaattiseen liuosten käsittelyyn: annostelu, pipetointi, siirto, laimennus
    Lisää tietoa
  • Metrohm príslušenstvo

    Tarvikkeet

    Anturit, elektrodit, IC kolonnit, lasitarvikkeet, letkut ja muut tarvikkeet Metrohmin laitteisiin
    Lisää tietoa