Продукти

 • Титруване

  Иновативни инструменти, системи и принадлежности за всички изисквания в титруването
  Повече информация
 • Karl Fischer titrátor Titrando

  Karl Fischer титруване

  Обширен набор от инструменти и принадлежности за определяне на влага в течни, твърди и газообразни проби
  Повече информация
 • Iónový chromatograf 940 a 930

  Йонна хроматография

  Йонни хроматографи за рутинно използване и изследователски приложения: гъвкави, надеждни и лесни за използване
  Повече информация
 • 914 pH/konduktometer

  pH/йон & проводимост

  Високо прецизни инструменти за измерване на pH, ORP, ion, проводимост, TDS, солево съдържание и температура в лабораторни и полеви условия
  Повече информация
 • NIR spektrofotometer DS2500

  Спектроскопия

  NIR и RAMAN спектрометри за анализ в лаборатория, преносими или за използване в процес
  Повече информация
 • Polarograf 797 VA Computance

  Волтаметрия

  Инструменти за следови анализ на метали и други електрохимично активни субстанции чрез волтаметрия или полярография
  Повече информация
 • Procesný analyzátor ADI 2045

  Процесни Анализатори

  Процесни анализатори за индустриални inline, online и atline анализи в различни индустрии: петрохимия, полупроводници, метали, хартия, мини и вода
  Повече информация
 • Autolab Multi Potentiostat

  Електрохимия

  Потенциостат/главланостати, модули, софтуер и принадлежности за електрохимични изследвания
  Повече информация
 • 892 Professional Rancimat

  Измерване Стабилност

  Инструменти за измерване окислителна стабилност на биодизел и негови бленди, натурални масла/мазнини и мазнини съдържащи храни или термостабилност на PVC
  Повече информация
 • Дозиране

  Решения за точно ръчно или автоматизирано боравене с течности: дозиране, пипетиране, трансфер и разливане на течности.
  Повече информация
 • Metrohm príslušenstvo

  Принадлежности

  Сензори, електроди, IC колони, стъклени изделия, капиляри и всички останали принадлежности за Metrohm инструменти
  Повече информация