You have been redirected to your local version of the requested page

Chuẩn độ điện lượng Karl Fischer là một phương pháp lý tưởng để xác định hàm lượng nước thấp trong mẫu (0.001 đến 1%). Các dòng thiết bị chuẩn độ điện lượng của chúng tôi đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào và có thể kết hợp phương pháp gia nhiệt đối với những mẫu khó.

 • Xác định hàm lượng nước dạng vết chính xác và tin cậy trong khoảng từ 0.001 đến 1% 
 • Nhiều phiên bản thiết bị, ví dụ như thiết bị chuẩn độ độc lập hoặc điều khiển bằng phần mềm
 • Những mẫu khó có thể được phân tích dễ dàng nhờ phương pháp gia nhiệt
 • Tuân thủ quy định của FDA 21 CFR Part 11 và Eudralex, Volume 4, Annex 11

Thiết bị chuẩn độ điện lượng đa dạng

Metrohm cung cấp nhiều dòng thiết bị chuẩn độ điện lượng đáp ứng từng yêu cầu của bạn. Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về thiết bị chuẩn độ điện lượng.

Coulometer Tính năng
Titrando coulometers
 • Thiết bị chuẩn độ điện lượng cao cấp cho tất cả các yêu cầu của bạn
 • Điều khiển bằng phần mềm hoặc màn hình cảm ứng
 • Tuân thủ các quy định (ví dụ 21 CFR Part 11)
 • Các tùy chọn tự động hóa và chuẩn bị mẫu tự động
 • Tiêm mẫu tự động và nhận biết thời điểm bắt đầu chuẩn độ
Ti-Touch coulometer
 • Thiết bị chuẩn độ điện lượng độc lập và nhỏ gọn
 • Tất cả các bộ phận được tích hợp trên cùng một thiết bị
 • Vận hành bằng màn hình cảm ứng, kết quả chính xác và thao tác an toàn
 • Tuân thủ quy định (21 CFR Part 11 )
Titrino plus coulometer
 • Thiết bị chuẩn độ điện lượng tiết kiệm không gian
 • Tùy chọn Power Box cho sử dụng lưu động

Chuẩn bị mẫu và tự động hóa cho thiết bị chuẩn độ điện lượng KF

https://metrohm.scene7.com/is/image/metrohm/4205?ts=1647605087127&dpr=off

Đối với những mẫu khó, ví dụ như mẫu rắn hoặc mẫu khó tan, bạn có thể dùng phương pháp gia nhiệt KF. Trong phương pháp này, mẫu được gia nhiệt trong lò nung đến khi nước được phóng thích và hơi nước được chuyển vào cốc chuẩn độ để phân tích.

Chúng tôi cung cấp cả thiết bị gia nhiệt thủ công và bộ chuyển mẫu tự động tích hợp bộ phận gia nhiệt để tăng thông lượng mẫu đưa vào.

Tìm hiểu nhiều hơn về chuẩn bị mẫu cho chuẩn độ KF

Tại sao dùng chuẩn độ điện lượng KF cho xác định hàm lượng nước?

Nhiều tiêu chuẩn khuyến cáo dùng chuẩn độ điện lượng KF cho xác định hàm lượng nước:

Tiêu chuẩn Tên
ASTM D890 Standard Test Method for Water in Liquid Pine Chemicals
ASTM D1123 Standard Test Method for Water in Engine Coolant Concentrate by the KF Reagent Method
ASTM D1533 Standard Test Method for Water in Insulating Liquids by Coulometric KF Titration
ASTM D3401 Standard Test Methods for Water in Halogenated Organic Solvents and Their Mixtures
ASTM D4928 Standard Test Method for Water in Crude Oils by Coulometric Karl Fischer Titration
ASTM D5460 Standard Test Method for Rubber Compounding Materials - Water in Rubber Additives
ASTM D6304 Standard Test Method for Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by Coulometric KF Titration
ASTM D7923 Standard Test Method for Water in Ethanol and Hydrocarbon Blends by Karl Fischer Titration
ASTM E1064 Standard Test Method for Water in Organic Liquids by Coulometric Karl Fischer Titratio
DIN EN ISO 12937 Petroleum products - Determination of water - Coulometric KF titration method
ISO 10337 Crude Petroleum - Determination of water - Coulometric KF titration method
UOP 481-10 Water in Liquid Hydrocarbons, and Heavy Hydrocarbons by Vaporizer, using Coulometric Titration
USP <921> Method 1c
EP 2.5.32 Water: Micro Determination
Thiết bị chuẩn độ KF nào phù hợp với yêu cầu của bạn?

Hãy liên hệ với Metrohm và tìm hiểu giải pháp tốt nhất cho nhu cầu của bạn!

Tìm ứng dụng về thiết bị Chuẩn độ KF

Khám phá Thiết bị Chuẩn độ KF Metrohm