VI EN

viva

Phiên bản hiện tại: viva 2.1

viva là phần mềm điều khiển và quản lý dữ liệu cho máy phân tích Volt-Ampe, thiết bị bơm hút và chuẩn bị mẫu, nó cho phép tự động hóa hoàn toàn cho phòng thí nghiệm CVS.

viva được cài sẵn 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Đức.

> Tìm hiểu về những phiên bản khác nhau của phần mềm viva và giấy phép bổ sung tại đây.

Một số gợi ý quan trọng

Khi không có một code  bản quyền có giá trị, bạn chỉ có thể dùng bản dùng thử sẽ hết hạn trong vòng 30 ngày.

Thêm vào đó để cài đặt thêm một ngôn ngữ, bạn chỉ cần giải nén và thực thi tập tin EXE từ tệp zip tải xuống. Cài đặt sẽ được tự động hoàn thành.

Quan trọng: Nếu bạn cài đặt cập nhập tiếng Trung, vui lòng đảm bảo rằng những ký tự hỗ trợ cũng được kích hoạt trong cài đặt ngôn ngữ trên máy tính của bạn.

viva 2.1

Tải phiên bản viva 2.1 với cập nhật mới nhất tại đây:

> Tải viva 2.1 (zip file)

> Tải viva 2.1 (iso image)

Ngôn ngữ dưới đây có thể tải xuống cho viva 2.1

> Tiếng Trung

Tải  tài liệu

viva 2.0 Patch 1

Bản viva 2.0 Patch 1 cung cấp một firmware mới để sử dụng cho máy phân tích Volt-Ampe 884 và máy phân tích CVS 894, nó cải thiện sự ổn định khi vận hành thiết bị.

> Tải bản Patch 1 for viva 2.0 (zip file)

Tải  tài liệu

viva 2.0

Tải xuống phiên bản 2.0 phần mềm viva mới những cập nhật mới nhất tại đây:

> Tải  phần mềm viva 2.0 (zip file)

> Tải  phần mềm viva 2.0 (iso image)

Chú ý: trước khi cài đặt hiện tại được cập nhật từ viva 1.0 hoặc 1.1 lên viva 2.0, thiết bị phải được nâng cấp bởi kỹ sư dịch vụ Metrohm. Nếu không thiết bị sẽ không thể vận hành được sau khi nâng cấp phần mềm.

Ngôn ngữ dưới đây có thể tải xuống cho viva 2.0

> Tiếng Trung

Tải  tài liệu

viva 1.1

Tải xuống phiên bản 1.1 phần mềm viva mới những cập nhật mới nhất tại đây:

> Tải phần mềm viva 1.1 (zip file)

> Tải phần mềm viva 1.1 (iso image)

> Tải phần mềm viva 1.1 Patch 1

Bản viva 1.1 Patch 1 chỉ được cài đặt cho phần mềm viva 1.1 bản tiếng Đức. Bản tiếng Anh đã chính xác rồi.

Ngôn ngữ dưới đây có thể tải xuống cho viva 1.1

> Tiếng Trung

Tải  tài liệu

Sử tương thích của phần mềm viva với hệ thống Window


viva 1.X
viva 2.0
 viva 2.1
Windows 10 Pro/Enterprise (64 bit)
-
Yes Yes
Windows Server 2019 (64 bit)
-
-
Yes
Windows Server 2016 (64 bit)
-
 - Yes
Windows Server 2012 R2 (64 bit)
-
Yes Yes
Windows Server 2012 (64 bit)
Yes
Yes
Yes
Windows Server 2008 R2 (64 bit)
Yes
Yes
-
Windows 8.1 Professional/Enterprise (64 bit)
-
Yes
Yes
Windows 8 Professional/Enterprise (64 bit)
Yes Yes
-
Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (64 bit)
Yes
Yes
Yes
Windows 8.1 Professional/Enterprise (32 bit)
-
Yes
Yes
Windows 8 Professional/Enterprise (32 bit)
Yes
Yes
-
Window 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32 bit)
Yes
Yes
Yes
Windows Server 2008 (32 bit)
Yes
Yes
-
Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate (32 bit)
Yes
Yes
-
Windows Server 2003 (32 bit)
Yes
Yes
-
Windows XP Professional SP2 (32 bit)
Yes
-
-