VI EN

Vision

Vision spectroscopy software logo

Phiên bản hiện tại: Vision 4.1

Vision là giải pháp phần mềm từ Metrohm cho phát triển phương pháp. Giao diện phân tích thân thiện, có thể ứng dụng dễ dàng thuật toán hóa học cho lập phương pháp việc định danh, định tính và định lượng

> Tìm hiểu thêm về Vision

Tải tài liệu

Những gợi ý quan trọng

Nếu bạn sử dụng phần mềm phiên bản 4.0.1 hoặc thấp hơn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để có khóa bản quyền mới cho phiên bản 4.1. Vui lòng không cập nhật trước khi bạn có một khóa bản quyền hợp lệ.

Vui lòng đảm bảo rằng phần mềm tương thích với hệ điều hành của bạn trước khi cài đặt. Kiểm tra tài liệu tương thích Window (Xem ở mục tải phần mềm phía dưới).

Tải phần mềm Vision 4.1.1.70