VI EN

Vision Air

Vision Air spectroscopy software

Vision Air là một giải pháp phần mềm mới của phòng thí nghiệm quang phổ cận hồng ngoại cho phân tích hằng ngày có thể quản lý tốt dữ liệu cũng như thiết bị.

Vision Air cung cấp đầy đủ các chức năng nhưng cấu trúc trực quan làm cho việc vận hành trở nên rất đơn giản.

> Tìm hiểu thêm về Vision Air

Tải tài liệu

Những gợi ý quan trọng

Lưu ý rằng Vision Vision có thể sử dụng với một mã bản quyền hợp lệ

Tải Vision Air 2.0

Phụ tùng hiệu chuẩn thiết bị cho Vision Air 2.0

Tải công cụ cho bên thứ 3