VI EN

tiBase

Phiên bản hiện tại: tiBase 1.1

Phần mềm máy tính để quản lý dữ liệu chuẩn độ

> Tìm hiểu thêm về các phiên bản khác nhau của phần mềm tiBase và những bản quyền chọn thêm tại đây.

tiBase 1.1

Dưới đây là những thiết bị hỗ trợ:
 • 912 Conductometer
 • 913 pH Meter
 • 914 pH/Conductometer
 • 899 Coulometer
 • 848 Titrino plus
 • 862 Compact Titrosampler
 • 870 Titrino plus
 • 877 Titrino plus
 • 840 Touch Control (Titrando, from version 5.840.0150)
 • 900 Touch Control (Titrando)
 • 915 KF Ti-Touch
 • 916 Ti-Touch
 • 917 Coulometer
 • PC Control (Titrando)

Đặt hàng đĩa CD tại đại lý hoặc tải xuống phiên bản 1.1 phần mềm tiBase với cập nhật mới nhất tại đây:

> Tải tiBase 1.1

> Tải tiBase 1.1 Patch 1


Dưới đây là ngôn ngữ có thể tải xuống cho tiBase 1.1:

> Tiếng Bồ Đào Nha

> Tiếng Trung

Để cập nhập nhân ngữ, giải nén và thực thi tệp tin EXE từ tệp tin nén tải xuống. Cài đặt sau đó được hoàn thành tự động.

Tải tài liệu

tiBase 1.0

Những thiết bị sau đây được hỗ trợ:
 • 848 Titrino plus
 • 862 Compact Titrosampler
 • 870 Titrino plus
 • 877 Titrino plus
 • 840 Touch Control (Titrando, from version 5.840.0150)
 • 900 Touch Control (Titrando)
 • 915 KF Ti-Touch
 • 916 Ti-Touch
 • PC Control (Titrando)

Đặt hàng đĩa CD tại đại lý hoặc bạn có thể tải xuống phần mềm tiBase 1.0 với cập nhật mới nhất bên dưới:

> Tải  phần mềm tiBase 1.0

> Tải  phần mềm tiBase 1.0 Patch 1

Dưới đây là ngôn ngữ có thể tải xuống cho phần mềm tiBase 1.0:

> Tiếng Bồ Đào Nha

Để cập nhật một ngôn ngữ, giải nén và thực thi tệp tin EXE sau khi tải tệp tin nén xuống. Cài đặt sau đó được tự động hoàn thành.

Tải tài liệu

tiBase - kết nối PC/LIMS

RsServer 1.0 là một công cụ cho phép bạn đọc trực tiếp báo cáo PC/LIMS từ thiết bị của bạn. Nó cần một giao diện RS232 làm việc với tất cả các máy Titrino Plus, Touch Control và Ti-Touch.

Yêu cầu phụ tùng:

 • 6.2134.040 Cáp RS232
 • 6.2148.030 RS-232/USB Box cho 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 870 Titrino plus, 877 Titrino plus, 840 Touch Control (Titrando)
 • 6.2148.050 Đầu chuyển USB/RS-232 cho 900 Touch Control (Titrando), 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch

Thêm vào đó, với 900 Touch Control, 915 KF Ti-Touch và 916 Ti-Touch bạn có thể gửi một báo cáo PC/LIMS trực tiếp thông qua cổng Ethernet đến tiBase 

> Tải RsServer 1.0

Tải tài liệu