VI EN

StabNet

Phiên bản hiện tại: StabNet 1.1

SStabNet là một chương trình máy tính cho quản lý dữ liệu và điều khiển thiết bị tính toán độ ổn định oxy hóa. Nó phù hợp với hướng dẫn tuân theo FDA 21 CFR part 11. StabNet hỗ trợ những dòng thiết bị tính toán mới nhất. Dòng Professional RancimatStabNet cài đặt sẵn tiếng Anh và tiếng Đức.

Những gợi ý quan trọng

Không có một mã bản quyền hợp lệ bạn chỉ có thể sử dụng phiên bản dùng thử sẽ hết hạn trong 30 ngày. Để có một mã bản quyền hợp lệ, vui lòng liên hệ đến nhà phân phối Metrohm gần nhất.

Để cài đặt một ngôn ngữ, giải nén tệp tin zip đã tải xuống rồi thực thi tệp tin EXE, sau đó cài đặt sẽ tự động hoàn thành.

Nếu bạn cập nhật ngôn ngữ tiếng Trung, vui lòng đảm bảo rằng những ký tự hỗ trợ tương ứng đã được kích hoạt trong mục cài đặt ngôn ngữ trên máy tính của bạn.


StabNet 1.1

Tải  phiên bản StabNet 1.1 và những cập nhật mới nhất tại đây:

> Tải phần mềm StabNet 1.1 (zip file)

> Tải phần mềm StabNet 1.1 (iso image)

Trong ghi chú phần mềm StabNet 1.1 bạn có thể tìm hiểu sự khác nhau giữa phần mềm StabNet 1.1 và phần mềm tiền nhiệm StabNet 1.0.

Dưới đây là một số ngôn ngữ có thể tải cho StabNet 1.1:

> Tiếng Ba Lan

> Tiếng Trung

Tải tài liệu

StabNet 1.0

Tải phiên bản StabNet 1.1 và những cập nhật mới nhất tại đây:

> Tải phần mềm StabNet 1.0

Dưới đây là một số ngôn ngữ có thể tải cho StabNet 1.1:

> Tiếng Ba Lan

> Tiếng Trung


Sự tương thích của phần mềm StabNet với các hệ điều hành Window


StabNet 1.0 StabNet 1.1
Windows 10 Pro/Enterprise (64 bit)  - Yes
Windows Server 2012 R2 (64 bit)  - Yes
Windows Server 2012 (64 bit) Yes
Windows Server 2008 R2 (64 bit) Yes Yes
Windows 8.1 Professional/Enterprise (64 bit)  - Yes
Windows 8 Professional/Enterprise (64 bit)  –  Yes
Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (64 bit)  Yes  Yes
Windows Server 2008 R2 (32 bit)  Yes  Yes
Windows 8.1 Professional/Enterprise (32 bit)  - Yes
Windows 8 Professional/Enterprise (32 bit)  –  Yes
Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32 bit)  Yes  Yes
Windows Server 2008 (32 bit)  Yes  Yes
Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate (32 bit)  Yes  Yes
Windows Server 2003 (32 bit)  Yes  Yes
Windows XP Professional SP2 (32 bit)  Yes  Yes