VI EN

MagIC Net

Phiên bản hiện tại: MagIC Net 3.3

MagIC Net là phần mềm điều khiển cho dòng IC mới nhất (Bao gồm đầu dò UV/VIS 947 Professional, Eco IC, 940 Professional IC Vario instruments, và 930 Compact IC Flex) và thiết bị chuẩn bị mẫu. Phần mềm tuân thủ theo quy định 21 CFR part 21 và cho phép phân tích tự động bao gồm các bước chuẩn bị mẫu.


MagIC Net 3.3 cài đặt sẵn tiếng Anh, Đức, Trung và Trung Quốc tiếng bản địa.

> Tìm hiểu thêm về sự khác nhau giữa các phiên bản và bản quyền chọn thêm tại đây.

Những gợi ý quan trọng

Đừng bao giờ thực thi việc cập nhật khi không có một mã bản quyền hợp lệ!

Không có một mã bản quyền hợp lệ bạn chỉ có một bản dùng thử sẽ hết hạn trong 30 ngày. Hạ cấp là điều không thể!
Để có mã bản quyền, vui lòng liên hệ với nhà phân phối Metrohm gần nhất.

Lưu  ý rằng một phiên bản mới của phần mềm MagIC Net sẽ yêu cầu một cập nhật cho phần cứng của thiết bị để có thể vận hành hệ thống sau khi cài đặt hoàn tất. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ trực tiếp đến nhà phân phối Metrohm nơi gần nhất.

Nếu cập nhật đặt tiếng Trung hoặc tiếng Trung bản địa vui lòng chắc chắn rằng các ký tự hỗ trợ đã được kích hoạt trong phần cài đặt ngôn ngữ ở trên máy tính của bạn.

Để cập nhật một ngôn ngữ, hãy giải nén tệp tin zip tải xuống sau đó thực thi tệp tin EXE. Cài đặt sẽ tự động hoàn tất.

MagIC Net 3.3

Tải phần mềm MagIC Net 3.3 tại đây:

> Tải phần mềm MagIC Net 3.3

Những ngôn ngữ dưới đây có thể tải cho phần mềm MagIC net 3.3:

Tải tài liệu

MagIC Net 3.2

Tải phần mềm MagIC Net 3.2 tại đây:

> Tải phần mềm MagIC Net 3.2

Những ngôn ngữ dưới đây có thể tải cho phần mềm MagIC net 3.2:

Tải tài liệu

MagIC Net 3.1

Tải phần mềm MagIC Net 3.1 tại đây:

> Tải phần mềm MagIC Net 3.1
> Phần mềm MagIC Net 3.1 patch 1 (this patch eliminates bugs in the program part Database)

Những ngôn ngữ dưới đây có thể tải cho phần mềm MagIC net 3.1:

Tải tài liệu

MagIC Net 3.0

Tải  phần mềm MagIC Net 3.0 và những cập nhật mới nhất tại đây:

> Tải  phần mềm MagIC Net 3.0

> Phần mềm MagIC Net 3.0 Patch 1 (bản vá này loại bỏ một số lỗi chương trình phần Workplace và phần cấu hình) 

Những ngôn ngữ dưới đây có thể tải  cho phần mềm MagIC net 3.0:

Tải tài liệu

MagIC Net 2.4

Tải  phần mềm MagIC Net 2.4 và những cập nhật mới nhất tại đây:

> Tải  phần mềm MagIC Net 2.4

> Phần mềm MagIC Net 2.4 patch 1 (loại bỏ một số lỗi chương trình phần Workplace) 

Những ngôn ngữ dưới đây có thể tải cho phần mềm MagIC net 2.4:

Tải tài liệu

MagIC Net 2.3

Tải  phần mềm MagIC Net 2.3 và những cập nhật mới nhất tại đây:

> Tải phần mềm MagIC Net 2.3

> Phần mềm MagIC Net 2.3 patch 1 (loại bỏ một số lỗi chương trình phần Workplace và dữ liệu)

Những ngôn ngữ dưới đây có thể tải cho phần mềm MagIC net 2.3:

Tải tài liệu

MagIC Net 2.2

Tải  phần mềm MagIC Net 2.2 và những cập nhật mới nhất tại đây:

> Tải phần mềm MagIC Net 2.2

> Patch 1 for MagIC Net 2.2

Bản Patch 1 này loại bỏ một số lỗi dưới đây:

  • Trong những trường hợp hiếm gặp phần gradient xử lý không đúng.
  • Cột gia nhiệt trên IC 881 gia nhiệt lên tối đa sau khi nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cài đặt cột hiện tại.
Chúng tôi khuyến cáo cài đặt bản vá chỉ nếu bạn gặp một trong những lỗi bên trên.

Những ngôn ngữ dưới đây có thể tải cho phần mềm MagIC net 2.2:

Tải tài liệu

MagIC Net 2.1

Tải  phần mềm MagIC Net 2.1 và những cập nhật mới nhất tại đây:

> Tải phần mềm MagIC Net 2.1

Tải tài liệu

MagIC Net 2.0

Tải phần mềm MagIC Net 2.0 và những cập nhật mới nhất tại đây:

> Tải phần mềm MagIC Net 2.0

Tải tài liệu

Sự tương thích của phần mềm MagIC Net với các phiên bản Window 

  MagIC Net 3.3  MagIC Net 3.2  MagIC Net 3.0 - 3.1  MagIC Net 2.2 - 2.4  MagIC Net 2.1  MagIC Net 1.0 - 2.0 
Windows 10 Pro/Enterprise yes
yes
no  no  no  no 
Windows 8.1 Professional/Enterprise yes
yes
no no no no
Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise yes yes yes yes yes (only 32 bit version supported)
no
Windows Server 2019 (64-bit version)  yes no no no no no
Windows Server 2016 (64-bit version)  yes no no no no no
Windows Server 2012R2  yes (only 64 bit version supported)  yes no no no no
Windows 8 Professional/Enterprise  no yes yes no no no
Windows Server 2012  yes (only 64 bit version supported)  yes yes no no no
Windows Server 2008 R2  yes (only 64 bit version supported)  yes yes yes yes (only 32 bit version supported)
no
Windows Server 2008  no yes yes yes yes no
Windows Vista 
Business/Enterprise/Ultimate
 
no
yes
yes
yes
yes
yes
Windows Server 2003  no yes yes yes yes yes
Windows XP Professional SP2 no yes yes yes yes yes
Windows 2000 SP4  no no no yes yes yes