VI EN

Tính toán IP cho bộ điều khiển cảm ứng 900 hay Ti-touch

Ti-Touch detail Ethernet cable

Tính toán IP cho độ điều khiển cảm ứng là một công cụ để bạn tìm kiếm nhanh chóng và thuận tiện cho  bộ điều khiển cảm ứng/Ti-Touch và máy tính của bạn có nằm chung một mạng hay không, ví dụ để kết nối một thư mục được chia sẻ hoặc một máy in server.

Bạn có thể nhập IP của bộ điều khiển cảm ứng hoặc thiết bị Ti-Touch của bạn vào giao diện. Phần mềm Calculator sau đó kiểm tra xem có thể kết nối hay không và cho biết phạm vi của máy chủ.

Bạn có thể tìm kiếm một mô tả chi tiết và hướng dẫn sử dụng trong phần mềm IP Calculator tab “Menu”.

> Tải IP Calculator (zip, 18 KB)