VI EN

Audit trail viewer cho Bộ điều khiển cảm ứng 900

900 Touch Control

The Audit trail viewer là một công cụ ghi, phân tích và quản lý dấu vết thành (Log.madt files) nó được tạo trong quá trình sao lưu hệ thống của bộ điều khiển cảm ứng 900 và lưu vào một USB.

> Tải tệp tin zip (32Mb)

Tải tài liệu