VI EN

Chuẩn bị mẫu cho VA: UV digestion

Phương pháp VA có tính đặc trưng cao, có thể phân tích mẫu có hàm lượng muối cao.

Tuy nhiên, tạp chất hữu cơ của một mẫu có thể cản trở việc phân tích VA vết của kim loại nặng. 909 UV Digester phá vỡ nhanh chóng và hiệu quả các phân tử hữu cơ bằng phương pháp quang phân UV, do đó cho các phép đo đáng tin cậy.

909 UV Digester with operator

Các tính năng chính

  • Thích hợp cho các mẫu trong suốt có tạp chất hữu cơ từ thấp đến trung bình
  • Xử lý đồng thời hoàn toàn tự động tối đa 12 mẫu cùng một lúc
  • Nguy cơ ô nhiễm mẫu thấp do lượng hóa chất cần thiết sử dụng  nhỏ
  • Phương pháp được khuyến cáo theo các tiêu chuẩn
  • Kiểm soát nhiệt độ và thời gian “phân hủy”

UV digestion: Nguyên lý hoạt động

Sau khi một lượng nhỏ H2O2 được thêm vào mẫu như chất khơi mào gốc tự do, mẫu được chiếu tia UV với bước sóng từ 200 đến 400 nm, tạo ra các gốc OH phản ứng tự nhiên với các phân tử hữu cơ.

Trong chuỗi phản ứng gốc tự do, tất cả các phân tử hữu cơ được phân hủy thành các hợp chất có khối lượng phân tử thấp như CO2, H2O, N2 hoặc NH3, không cản trở phân tích VA.

Chuẩn bị mẫu hiệu quả - được khuyến nghị bởi các tiêu chuẩn

Đối với các mẫu trong suốt có tạp chất hữu cơ từ thấp đến trung bình, nghĩa là, nồng độ carbon lên tới xấp xỉ 100 mg/L, UV digestion là phương pháp được lựa chọn. Các tiêu chuẩn khuyến nghị chuẩn bị mẫu bằng phương pháp quang phân UV bao gồm:
  • DIN 38406, Phần 16: Xác định kẽm, cadmium, chì, đồng, thallium, niken, coban bằng cực phổ
  • DIN 38406, Phần 17: Xác định urani - Phương pháp sử dụng vôn ampe hòa tan hấp phụ trong nước mặt, nước thô và nước uống

Phân hủy hoàn toàn tự động

909 UV Digester xử lý chuẩn bị mẫu của bạn hoàn toàn tự động.

Lên đến 12 mẫu, được bố trí đồng tâm xung quanh đèn UV để đạt được sự chiếu sáng đồng đều, có thể được xử lý cùng một lúc.

Quang phân trong điều kiện kiểm soát

Sau khi người dùng cài đặt nhiệt độ và thời gian phân hủy, 909 UV Digester đảm bảo rằng chúng được duy trì:cảm biến nhiệt độ Pt1000 đo nhiệt độ phân hủy trong mẫu tham chiếu trong khi bộ vi xử lý bên trong kiểm soát nhiệt độ và thời gian phân hủy.

Không có sự bay hơi mẫu hoặc tổn thất của các chất phân tích dễ bay hơi

Nút chặn PTFE được đặt trên các ống mẫu thạch anh hoạt động như các mũi ngưng tụ, ngăn chặn sự bay hơi mẫu.

Điều này cũng có nghĩa là 909 UV Digester có thể được sử dụng để chuẩn bị mẫu khi phân tích các mẫu có chứa thủy ngân, asen hoặc selen dễ bay hơi ở nhiệt độ cao hoặc dễ dàng tạo thành các hợp chất dễ bay hơi.

Hệ thống làm mát không khí ít bảo dưỡng

Đèn UV nằm ở trung tâm của 909 UV Digester sinh ra nhiệt; nhiệt này được tản bởi một quạt thổi đặt ở đế của thiết bị. Việc làm mát không khí này có ưu điểm là không cần cung cấp nước làm mát.

Hoạt động dễ dàng và an toàn

909 UV Digester tích hợp trong một khối chứa phần ướt và bộ phận điều khiển.

Bộ phận điều khiển đáp ứng hoạt động của thiết bị và thông qua màn hình, cung cấp thông tin về quá trình phân hủy đang diễn ra. Người dùng vận hành thiết bị được bảo vệ khỏi bức xạ UV có hại bằng tấm khiên gắn trên nó.

Tải tài liệu