VI EN

Thiết bị tự động Professional VA/CVS

894 Professional CVS, 858 Professional Sample Processor, 800 Dosinos, and operator

Hệ thống Professional VA/CVS Metrohm có thể tự động hóa ở nhiều mức độ khác nhau theo nhu cầu người sử dụng, kể cả việc nâng cấp cho những thiết bị đã sử dụng.

Lựa chọn các thiết bị phù hợp với nhu cầu của bạn.

Thiết lập hệ thống theo Module

Bạn có thể xây dựng một hệ thống VA/CVS tự động từ nhiều module khác nhau.

Bằng cách này, bạn có thể lựa chọn tất cả các tính năng cần thiết cho từng ứng dụng cụ thể. Có nhiều Module cho phép bạn kết nối với hệ thống VA/CVS.

Automation for Professional VA/CVS systems (5)

Show all systems: Automation for Professional VA/CVS (5)

Các Module

Dosinos

Dosino dùng để bơm hút hóa chất, thêm mẫu cho độ chính xác cao và thuận tiện hơn.

Thiết bị lấy mẫu tự động

Kết nối thiết bị lấy mẫu tự động vào hệ thống của bạn cho phép thực hiện quá trình tự động hóa hoàn toàn với độ chính xác và độ lặp lại cao. Tùy thuộc vào thiết bị lựa chọn, bạn có thể phân tích tới 56 mẫu trong một chu kỳ.

Bơm hút dung môi

Bơm hút dung môi của Metrohm đảm nhận nhiệm vụ làm sạch cốc phản ứng. Một hệ thống gắn thêm bơm hút dung môi tăng độ chính xác và thuận tiện hơn, thích hợp cho các khách hàng muốn giảm tối đa các thao tác thủ công.

Đầu dò báo mức dung môi

Đầu dò đo mức dung môi cảnh báo khi bình chứa nước rửa hết nước hay bình chứa thải đầy. Do đó hệ thống phân tích hoạt động an toàn và chính xác hơn.