VI EN

Kỹ thuật PILS

PILS là kỹ thuật chuyển mẫu ở dạng hạt lơ lửng trong không khí vào dung dịch (pha nước)

Các hạt lơ lửng trong không khí không thể phân tích trực tiếp bằng kỹ thuật sắc ký ion hoặc Von ampe vậy kết hợp với kỹ thuật PILS cho phép xác định hàm lượng vết cation, anion cũng như kim loại nặng.
PILS – Particle into Liquid Sampler

Các tính năng chính

  • Phân tích tự động, bán tự động  trong thời gian ngắn
  • Phân tích tại hiện trường, không cần vận chuyển và lưu trữ mẫu
  • Không xảy ra quá trình nhiễm bẩn nhờ kết nối trực tiếp với hệ thống PILS
  • Dễ dàng kết nối với hệ thống sắc ký ion và hệ thống Von -Ampe

Phân tích các hạt lơ lửng trong không khí hoàn toàn tự động

Tất cả những gì bạn cần cho phân tích aerosols khi sử dụng hệ thống PILS-VA là khởi động phần mềm viva- mọi thứ còn lại hoàn toàn tự động. Dựng chuẩn, lấy mẫu và phân tích hoàn toàn tự động đảm bảo độ lặp lại cao.

Dễ dàng kết nối với hệ thống IC và VA

Cho dù bạn muốn phân tích ion tiêu chuẩn trong các hạt lơ lửng trong không khí bởi IC hay  phân tích kim loại nặng bằng VA hoặc cả hai – thiết bị tương ứng dễ dàng kết nối với PILS sẵn sàng cho việc phân tích mẫu.

Các kết quả hoàn chỉnh được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu độc lập và được kết hợp trong một báo cáo với tất cả các kỹ thuật ghép nối.

Kết nối kỹ thuật PILS với ứng dụng của bạn

Độ linh hoạt cao của kỹ thuật PILS có thể dùng để kết nối với phương pháp khối phổ (MS) hoặc phân tích các chất hữu cơ tan trong nước. Thay vì mẫu được phân tích trực tiếp, dung dịch hấp thu còn có thể phân tích offline sử dụng thiết bị lấy mẫu tự động.

Thời gian phân tích nhanh

Kỹ thuật PILS kết hợp với phương pháp IC hay VA có thể giám sát chất lượng không khí bán tự động với thời gian nhanh. Phương pháp này cho phép ghi nhận kết quả hàng giờ, tránh sai sót so với phương pháp lấy mẫu cổ điển.

Phép đo không cần người vận hành

Phương pháp đo được thực hiện hoàn toàn tự động kể cả ngoài chu kỳ cài đặt nhờ sử dụng thêm bình chứa dung dịch rửa.

Tải tài liệu