VI EN

Thiết bị phân tích kim loại nặng di động: 946 VA cầm tay

Xác định hàm lượng vết của kim loại nặng trong nước tại hiện trường bằng thiết bị 946 VA cầm tay. Bằng cách xác định các kim loại nặng, chẳng hạn như asen, thủy ngân, kẽm, chì, đồng, niken, coban, sắt hoặc bismuth tại hiện trường thay vì trong phòng thí nghiệm, bạn có thể nhận được kết quả trong vòng vài phút thay vì gửi mẫu đến phòng thí nghiệm và chờ  kết quả.

Thiết bị 946 VA cầm tay cung cấp cho bạn:
 • Tính di động hoàn toàn - thực hiện phân tích của bạn ở bất cứ đâu và nhận được kết quả nhanh chóng.
 • Thao tác đơn giản - bao gồm cảm biến bảo trì thấp và các phụ kiện.
 • Kết quả chính xác - phát hiện mức độ vết của kim loại nặng.

Sơ lược về Thiết bị 946 VA cầm tay

 • Thiết bị phân tích cầm tay vận hành bằng pin
  đo thủy ngân, asen và đồng trong nước
 • Hoạt động đơn giản:
  phương pháp được cài đặt trước, điện cực dùng nhiều lần và điện cực dùng một lần, kết quả trong vòng vài phút
 • Kết quả có độ chính xác cao
  phù hợp để phân tích những tiêu chuẩn theo khuyến nghị của WHO
 • Đóng gói hoàn chỉnh
  với tất cả các phụ kiện bạn cần để bắt đầu

Đừng mang mẫu đến phòng thí nghiệm - Mang phòng thí nghiệm đến nơi có mẫu

Với Thiết bị 946 VA cầm tay, bạn có thể lấy mẫu, phân tích và nhận kết quả trong một lần.

Việc lấy mẫu mang đến phòng thí nghiệm để thực hiện phân tích mất thời gian nhờ đó được loại bỏ.

Phân tích kim loại nặng đơn giản và nhanh chóng

Từ lúc đưa mẫu vào đến khi đánh giá kết quả, thiết bị 946 VA cầm tay làm cho việc phân tích dễ dàng nhất có thể.

Thiết bị 946 VA cầm tay giúp công việc của bạn dễ dàng trong toàn bộ quá trình. Chỉ cần cho mẫu vào cốc chuyên dụng, bắt đầu phương pháp được lập trước bằng một cú nhấp chuột và nhận kết quả trên màn hình laptop của bạn chỉ vài phút sau.

Chai, pipet, cốc đo và điện cực - Tất cả trong một hộp chuyên dụng

Portable voltamemtry analyzer and accessories for arsenic, mercury, and copper analysis in water

Hộp vận chuyển chuyên dụng chứa tất cả các phụ kiện bạn cần để bắt đầu đo:

 • Thiết bị với cốc đo và cáp nhỏ gọn, chắc chắn
 • Điện cực scTRACE Gold
 • Chai chứa hóa chất, pipet, và nhiều phụ kiện khác
scTRACE Gold electrode for arsenic and heavy metal determination in water using voltammetry
Điện cực in (SPE) Metrohm DropSens dùng một lần:
 • kinh tế và không cần bảo trì
 • cung cấp nhiều lựa chọn cho vật liệu của điện cực làm việc

Kết quả chính xác và lặp lại

Thiết bị 946 VA cầm tay cho phép bạn thực hiện các phép đo với độ nhạy, độ chính xác và độ lặp lại cần thiết để phát hiện các mức được chỉ định trong các hướng dẫn chính thức *.

Analyte Limit value*
 Limit of detection
Arsenic
10 µg/L
1 µg/L
Mercury 6 µg/L
 0.5 µg/L
Copper 2000 µg/L  0.5 µg/L
Lead 10 µg/L
0.2 µg/L
Zinc - 5 µg/L
Analyte Limit value*
 Limit of detection
Nickel
70 µg/L
1 µg/L
Cobalt -
 1 µg/L
Iron -
 10 µg/L
Bismuth
-
1 µg/L

*) As specified in the Guidelines for Drinking-water Quality of the World Health Organization.


Tải tài liệu